2024-02-12

VVKT pradeda įgyvendinti projektą „Joint Action IncreaseNET“ kuriame stiprins ekspertų kompetencijas vaistų vertinimo srityje

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininkas (VVKT) Gytis Andrulionis kartu su komanda dalyvavo Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Joint Action IncreaseNET" oficialiame įžanginiame posėdyje, kuris vyko Liublianoje (Slovėnijoje). Projekto tikslas – stiprinti nacionalinių vaistų agentūrų gebėjimus ir ekspertų kompetencijas vaistų vertinimo srityje, taip užtikrinant geresnes galimybes pacientams gauti naujų, kokybiškų, veiksmingų ir saugių vaistų. Posėdyje dalyvavo 55 atstovai iš 29 organizacijų iš 28 Europos šalių.

„Nepaprastai džiaugiuosi, kad sėkmingai prisijungėme prie tokio didelio tarptautinio konsorciumo, su kuriuo laimėję Europos Komisijos finansavimą pradėsime įgyvendinti projekto veiklas.  Tarnybai tai – didžiulis laimėjimas, nes esame maža šalis, tad mūsų turima nacionalinė reguliacinė sistema turi ribotas galimybes savarankiškai palaikyti tinkamą ekspertų kvalifikaciją ar paruošti naujus vertintojus. Dalyvaudami šiame projekte turėsime unikalią galimybę stiprinti ekspertų kompetencijas ir ugdyti naujus vertintojus, nes savo patirtimi su projekto partneriais dalinsis geriausi Europos ekspertai“, - teigia Gytis Andrulionis.

Susitikimo metu buvo pristatytos pagrindinės projekto užduotys ir veiklos. Taip pat buvo aptartas projekto vykdymo procesas, konkretūs  tikslai. Vienas svarbiausių tikslų – suteikti galimybę naujiems vertintojams susipažinti su vaistų vertinimo specifika ir gilinti žinias atliekant realų vaistinių preparatų vertinimą tarptautinėse komandose. Mokymuose galės dalyvauti tiek nauji ekspertai, tiek patyrę, kurie nori kelti kvalifikaciją ir įgyti naujų žinių. „Keitimasis žiniomis, idėjomis ir gerąja patirtimi itin sustiprins ne tik mus, bet ir visą vaistų vertintojų tinklą bei mokymo programą, o tai leis pastebimai praplėsti turimas galimybes bei į vaistų vertinimo procesą integruoti naujoves“, - pažymėjo VVKT G. Andrulionis.

Visa bendrųjų veiksmų veikla bus vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su Europos vaistų agentūra (EVA), Vaistų agentūrų (HMA) tinklo vadovais ir pagrindinių EVA komitetų bei darbo grupių atstovais.  

Projektas pradėtas vykdyti nuo 2024 m. sausio 1 d. ir vyks iki 2026 m. gruodžio 31 d., o bendra šio trejų metų projekto vertė yra 10 mln. Eur.

Bendruosius veiksmus, bendrai finansuojamus iš EU4Health programos, koordinuoja Slovėnijos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūra (JAZMP).