Projektai, kuriuose dalyvaujama

Kartu su Europos Komisija įgyvendinamas projektas, kuriuo bus didinamas Tarnybos veiklos efektyvumas 

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) kartu su Europos Komisija įgyvendina projektą, kurio metu bus didinamas Tarnybos veiklos efektyvumas. Projektą finansuoja Europos Sąjunga per Techninės paramos priemonę. Techninė pagalba orientuota į VVKT ekspertų ir inspektorių gebėjimų stiprinimą, daugiausia dėmesio skiriant Sveikatos technologijų vertinimo sričiai, mokslinio patarimo sistemai plėtoti bei biologinių, biotechnologinių ir pažangiosios terapijos vaistinių preparatų inspektavimo įgūdžiams tobulinti. 

Projekto metu bus nuodugniai išanalizuoti Tarnybos turimi ištekliai ir praktika dėl atliekamo sveikatos technologijų vertinimo, tikrinimų organizavimo bei mokslinio reguliacinio patarimo rinkos dalyviams teikimo bei kuriama visa eilė gebėjimų ir metodinių dokumentų. 

Kartu bus pasidalinta gerąja kitų Europos šalių patirtimi. Projekto metu taip pat bus organizuojami įvairūs mokymai VVKT ekspertams bei praktinės veiklos, skirtos parengtoms metodinėms gairėms išbandyti. Be to, bus sukurta ilgalaikė strategija, skirta nuolat didinti VVKT darbuotojų kompetencijas ir išteklius. Projektu siekiama gerinti kokybiškų, saugių ir veiksmingų vaistų prieinamumą Lietuvos gyventojams.

Projekto pradžia - 2024 metų sausis, jo trukmė - 26 mėnesiai. 

 

 

 

Projektas „Joint Action IncreaseNET“ stiprins ekspertų kompetencijas vaistų vertinimo srityje

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Joint Action IncreaseNET", kuriuo bus stiprinami nacionalinių vaistų agentūrų gebėjimai ir ekspertų kompetencijos vaistų vertinimo srityje, taip užtikrinant geresnes galimybes pacientams gauti naujų, kokybiškų, veiksmingų ir saugių vaistų. Projekte dalyvauja 29 organizacijos iš 28 Europos šalių.

VVKT šis projektas – didžiulis laimėjimas, nes Lietuva, būdama maža šalimi, turi ribotas galimybes savarankiškai palaikyti tinkamą ekspertų kvalifikaciją ar paruošti naujų vertintojų. Dalyvaudama šiame projekte, VVKT turi unikalią galimybę stiprinti ekspertų kompetencijas ir ugdyti naujus vertintojus, nes savo patirtimi su projekto partneriais dalinsis geriausi Europos ekspertai.

Vienas svarbiausių projekto tikslų – suteikti galimybę naujiems vertintojams susipažinti su vaistų vertinimo specifika ir gilinti žinias atliekant realų vaistinių preparatų vertinimą tarptautinėse komandose. Mokymuose galės dalyvauti tiek nauji ekspertai, tiek patyrę, kurie nori kelti kvalifikaciją ir įgyti naujų žinių. Keitimasis žiniomis, idėjomis ir gerąja patirtimi itin sustiprins ne tik VVKT, bet ir visą vaistų vertintojų tinklą bei mokymo programą, o tai leis pastebimai praplėsti turimas galimybes bei į vaistų vertinimo procesą integruoti naujovių.

Visa bendrųjų veiksmų veikla bus vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su Europos vaistų agentūra (EVA), Vaistų agentūrų (HMA) tinklo vadovais ir pagrindinių EVA komitetų bei darbo grupių atstovais.  

Projektas pradėtas vykdyti nuo 2024 m. sausio 1 d. ir vyks iki 2026 m. gruodžio 31 d., o bendra šio trejų metų projekto vertė yra 10 mln. eurų.

Bendruosius veiksmus, bendrai finansuojamus iš EU4Health programos, koordinuoja Slovėnijos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūra (JAZMP).

 

 

 

LT-00-Fichier-de-reproduction-Next-Generation-EU-PANTONE-1316-s550x133.jpgNKL-Logo_Horizontal-RGB.png

Projektas  „Vaistinių preparatų rinkos ir farmacinės veiklos kontrolės efektyvumo ir kokybės didinimas“

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) įgyvendina projektą „Vaistinių preparatų rinkos ir farmacinės veiklos kontrolės efektyvumo ir kokybės didinimas“.

Projekto tikslas – optimizuoti ir didinti vaistinių preparatų kontrolės efektyvumą bei mažinti administracinę naštą vaistinių preparatų rinkos ir farmacinės veiklos kontrolės procesų dalyviams. Siekiant šių tikslų bus optimizuoti ir skaitmenizuoti VVKT veiklos procesai bei su veiklos organizavimu susiję darbo procesai, tad bus taupomas tiek VVKT specialistų, tiek paslaugų gavėjų darbo laikas. Ypač daug dėmesio bus skiriama VVKT naudojamoms sistemoms modernizuoti bei papildomoms funkcijoms ir moduliams, pritaikytiems naudojimui mobiliuose įrenginiuose, sukurti.

Projekto metu bus:

- Modernizuotas vaistinio preparato registracijos procesas, tad dokumentų keitimosi procedūra tarp procesų dalyvių taps paprastesne ir greitesne, o vaistinių preparatų registravimo procesai vyks greičiau ir sklandžiau.

- Įgyvendintas ūkio subjektų duomenų centralizavimas, realizuotos dokumentų valdymo funkcijos, sutrumpinančios ar automatizuojančios dokumentų valdymo ir papildomų dokumentų pateikimo, rengimo, užduočių priskyrimo, registravimo funkcijas, todėl visi šie procesai taip pat vyks patogiau ir efektyviau.

-  Sukurtos IT priemonės, kurios sutrumpins dokumentų valdymo, pateikimo, rengimo ir registravimo funkcijas, kartu leis paslaugų gavėjams stebėti užsakytų paslaugų vykdymo eigą, pateikti ar patikslinti informaciją.

- Sukurtas ataskaitų modulis, kuriame reikiamas ataskaitas formuoti, peržiūrėti ir viešinti galės atskirų skyrių atsakingi darbuotojai, taip pat bus užtikrintas reikiamų duomenų teikimas, kaupimas ir viešinimas, tad vaistinių preparatų stebėsenos ir kontrolės procesas taps paprastesnis.

- Sukurtos IT priemonės, leisiančios atlikti ūkio subjektų veikos rizikos patikrą ir vertinimą, pagal nustatytus kriterijus atrenkant ūkio subjektus patikrai ir fiksuojant patikros rezultatus.

-  Sukurtos IT priemonės duomenims per integracines sąsajas gauti, duomenims suvesti, koreguoti ir dokumentams pateikti, taip pat bus sukurtas užduočių tvarkymo ir skirstymo komponentas bei sukurtos integracinės sąsajos papildomiems atributams gauti iš JAR ir GR, todėl licencijavimo procesas taip pat taps paprastesnis.

Projekto bendra vertė – daugiau nei 3 milijonai eurų.

Projektą planuojama įgyvendinti per 36 mėn.

Projektas finansuojamas iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšų.

Daugiau informacijos rasite www.esinvesticijos.lt