>

Apie narkotinius ir psichotropinius vaistinius preparatus

Apie narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų įsigijimo tvarką

Narkotinėmis ir psichotropinėmis laikomos tokios medžiagos, kurios įrašytos į tarptautiniu ir Lietuvos Respublikos mastu kontroliuojamus narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus.
 
Gyventojai narkotinius vaistinius preparatus gali įsigyti vaistinėse, turinčiose licenciją užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų mažmenine prekyba. Psichotropinius vaistinius preparatus gali įsigyti vaistinėse, turinčiose licenciją užsiimti narkotinių ir (arba) psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų mažmenine prekyba.
 
Vaistinėse draudžiama parduoti narkotinius ir psichotropinius vaistus vaikams iki 18 metų amžiaus. Farmacijos specialistas turi teisę paprašyti, kad receptą pateikęs asmuo parodytų asmens dokumentą.
 
Vaistinės, galinčios prekiauti narkotiniais bei psichotropiniais vaistais ir vaistinėmis medžiagomis 

 

Apie narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų vežimą per Lietuvos Respublikos sieną 

Gyventojai, veždamiesi narkotinius ar psichotropinius vaistus per Lietuvos Respublikos sieną (tiek išvykdami, tiek atvykdami) turi laikytis šių taisyklių:

  • narkotinius ar psichotropinius vaistus vežtis tik asmeniniam vartojimui sveikatos priežiūros tikslams;

  • vykstant į Šengeno valstybę kartu su vaistais būtina turėti asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą nustatytos formos pažymą*, o vykstant ne į Šengeno valstybę – vežamų vaistų receptų kopijas (šių receptų kopijų Sveikatos apsaugos ministerijoje tvirtinti nereikia);

  • turėti tik keliaujančio asmens vardu išrašytą pažymą arba receptą (recepto kopiją);

  • nesivežti daugiau vaistų, negu nurodyta pažymoje arba recepte (jo kopijoje);

  • vykstant į Šengeno valstybę narkotinių** vaistų vežtis galima ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, o vykstant ne į Šengeno valstybę – ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui;

  • psichotropinių*** vaistų vežtis ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui;

  • vaistus laikyti originaliose pakuotėse (tokiose, kokiose vaistai pirkti vaistinėje).

Jeigu vaistų reikia ilgesniam gydymo kursui, siūlome kartu su savimi vežtis atitinkama užsienio kalba parašytą gydytojo pažymą apie ligą ir skiriamą gydymą, kad būtų galima kreiptis į užsienio šalies gydytojus, kurie išrašys reikalingų vaistų.
 
Narkotinių ir psichotropinių vaistų vežimasis yra kontroliuojamas visose šalyse, tačiau vienodų tarptautinių kontrolės taisyklių nustatyta nėra. Kad nekiltų problemų dėl narkotinių ir psichotropinių vaistų įsivežimo asmeninėms reikmėms į kitą šalį, siūlome dėl šiems vaistams taikomų įsivežimo reikalavimų kreiptis į atitinkamos šalies atstovybę.
  
* Pažymos išdavimo tvarka ir pažymos forma patvirtinta 2007 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-138 „Dėl pažymos vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtas narkotines ir (arba) psichotropines medžiagas išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
** Narkotiniai vaistai – tai vaistai, kurių sudėtyje yra šių medžiagų: buprenorfino, fentanilio, metadono, morfino, petidino, tramadolio. Visą vaistinių medžiagų, kurių galima vežtis ne ilgesniam kaip 15 dienų (į Šengeno šalis – 30 dienų) laikotarpiui, galite rasti čia: II narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas (ne visų pateiktame sąraše esančių medžiagų turintys vaistai yra registruoti Lietuvos Respublikoje, tačiau jie gali būti registruoti kitose šalyse; kitų šalių gyventojai, atvykstantys į Lietuvą, gali jų atsivežti, laikydamiesi anksčiau išvardintų reikalavimų).
 
*** Psichotropiniai vaistai – tai vaistai, kurių sudėtyje yra šių medžiagų: alprazolamo, bromazepamo, chlordiazepoksido, diazepamo, estazolamo, klonazepamo, klorazepato, kodeino didesnės dozės, fenobarbitalio, lorazepamo, medazepamo, midazolamo, oksazepamo, nitrazepamo, triazolamo, zolpidemo, zopiklono. Visą vaistinių medžiagų, kurių galima vežtis ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, galite rasti čia: III psichotropinių medžiagų sąrašas (ne visų pateiktame sąraše esančių medžiagų turintys vaistai yra registruoti Lietuvos Respublikoje, tačiau jie gali būti registruoti kitose šalyse; kitų šalių gyventojai, atvykstantys į Lietuvą, gali jų atsivežti, laikydamiesi anksčiau išvardintų reikalavimų).
  
Kilus neaiškumų, informacijos dėl vaistų vežimosi per Lietuvos Respublikos sieną galima teirautis Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos šiais telefonais: 8 620 78646, 8 672 97016, 8 673 13124.




  

Atnaujinimo data: 2024-03-04