Registruotų vaistinių preparatų paieška

ikgm261132-5312-554.gif

Jeigu norite įsitikinti, ar vaistinis preparatas yra registruotas Lietuvoje, turite atlikti paiešką Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre. Paieškos laukelyje atitinkamai nurodykite vaistinio preparato pavadinimą ar vaistinio preparato bendrinį pavadinimą, ar registracijos pažymėjimo numerį, ar registruotoją. Išsamesnės informacijos galima ieškoti pasitelkus išplėstinę paiešką. Nebūtina įrašyti viso pavadinimo – galima nurodyti tik jo dalį. Skiltyje ,,Dokumentai“ skelbiami naujausios redakcijos vaistinio preparato registracijos pažymėjimo priedai (preparato charakteristikų santrauka, registracijos sąlygos, ženklinimas, pakuotės lapelis).
 
Vaistiniai preparatai, kurie registruoti Europos Komisijos sprendimu visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, yra registruoti Bendrijos vaistinių preparatų registre. Jame vaistinio preparato pasirinktinai galima ieškoti pagal abėcėlės tvarka surašytus vaistinių preparatų pavadinimus arba pagal registracijos numerį. Radę ieškomą vaistinį preparatą, galite susipažinti su registracijos pažymėjimo priedais bei kita naudinga informacija.
 
Vaistiniai preparatai, kuriems Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos yra išdavusi lygiagretaus importo leidimus, yra nurodyti Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre, išplėstinėje paieškoje pasirinkus ,,Tiekimo LR rinkai pagrindas“> ,,Lygiagretus importas“.
 
Bendrijos vaistinių preparatų registre registruotus vaistinius preparatus, kurie gali būti lygiagrečiai platinami Lietuvoje, galima rasti Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre, išplėstinėje paieškoje pasirinkus ,,Tiekimo LR rinkai pagrindas“> ,,Lygiagretus platinimas“.
  
Aukščiau minėtuose registruose nėra registruojami ekstemporalūs vaistiniai preparatai, t. y. gamybinėje vaistinėje pavieniam pacientui pagal gydytojo receptą ir (arba) sveikatos priežiūros įstaigos užsakymą pagaminti vaistiniai preparatai (kartiniai vaistiniai preparatai) ar pagal vaistinio preparato aprašą pagaminti vaistiniai preparatai (aprašiniai vaistiniai preparatai). 

Atnaujinimo data: 2023-10-11