Prisijungimas prie VAPRIS el. paslaugų naudotojams:
https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/

Prisijungimas prie VAPRIS (informacinė medžiaga)  

Kviečiame naudotis VVKT teikiamomis elektroninėmis paslaugomis 

Įgaliojimo pavyzdys, kaip atlikti veiksmus, susijusius su Tarnybos vaistinių preparatų informacine sistema „VAPRIS“
  

Dokumentai farmacijos specialistų licencijavimui ir spaudo numeriui priimami per elektroninę licencijavimo sistemą „VAPRIS“

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (toliau – Tarnyba) informuoja, kad farmacijos specialistai, t. y. vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai) ir vaistininkai, licencijavimo dokumentus ir dokumentus, susijusius su spaudo numerio išdavimu, kviečiami teikti per elektroninę licencijavimo sistemą „VAPRIS“. Naudodamiesi elektroninėmis paslaugomis taupysite savo ir Tarnybos laiką, savo vartotojo paskyroje ir el. paštu galėsite gauti pranešimus apie prašymų, paraiškų nagrinėjimo eigą ir rezultatus, matysite išduotus licencijas (leidimus). Atkreipiame dėmesį, kad teikiant dokumentus per elektroninę licencijavimo sistemą „VAPRIS“ nereikia tvirtinti teikiamų dokumentų kopijų. Taip pat primename, kad suteikiama elektroninė licencija, o popierinis dokumentas (licencija) neišduodamas.

Tarnyba kviečia naudotis sukurtomis elektroninėmis paslaugomis. Vartotojai el. licencijavimo sistemoje „VAPRIS“ gali atlikti interaktyvią informacijos apie fiziniams ir juridiniams asmenims išduotas farmacinės veiklos licencijas, vaistinius preparatus paiešką, pateikti pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas į vaistinius preparatus.

Paslaugų gavėjams skirtas dokumentų pateikimo instrukcijas galima rasti Tarnybos interneto svetainės skyrelyje „Farmacinė licencijuojama veikla“ - „El. paslaugos (VAPRIS)“.

Fizinių asmenų licencijavimo procesų (veiksmų sekos)

 

Farmacijos specialistų dėmesiui

Specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi tikslinių programų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“, nustato, kad farmacijos specialistas, nuo 2022-05-01, turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad jis per paskutinius penkerius metus ne mažiau kaip 120 valandų tobulino profesinę kvalifikaciją. Į šį laiką įskaičiuojamos ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos priede nurodytos minimalios trukmės specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi tikslinės programos.

Programos pavadinimas

Minimali programos trukmė ir reikalavimai

Pirmoji medicinos pagalba

8 val., iš jų ne mažiau kaip pusė kurso laiko trukmės turi būti skiriama praktiniams įgūdžiams tobulinti (Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ patvirtintą sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetenciją teikiant pirmąją medicinos pagalbą)

Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas

6 val.

Bendra informacija farmacijos specialistų ir farmacijos įmonių dėmesiui
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 4 ir 5 straipsnių reikalavimais, visi pateikiami dokumentai turi būti užpildyti lietuvių kalba ir turėti patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą.

 

Atmintinė farmacijos specialistams, el. paslaugų sistemoje VAPRIS pildantiems pranešimą dėl
profesinės kvalifikacijos kėlimo

 1.Prašymo duomenys:
a) Farmacinio darbo stažas per paskutinius 5 metus – įrašomas konkretus darbo stažas vaistinėje, didmeninėje, gamybos įmonėje arba atstovybėje per ataskaitinį penkmetį. Dvyliktainę metų sistemą reiktų konvertuoti į dešimtainę pvz.: 4 m. 6 mėn. bus užrašomi kaip 4,5. 3 m. 9 mėn. - 3,75 ir pan. Jei pranešimo pildymo metu esate išdirbę tiksliai 3 arba 4 metus, įrašykite tik sveikus skaičius, t. y.: 3 arba 4. Čia negali būti rašomas skaičius ≥5, nebent vėluojate, teikdami dokumentus. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad stažas skaičiuojamas nuo jūsų licencijos išdavimo datos – kas penkerius metus;
b) Farmacinio darbo stažas vaistinėje per paskutinius 5 metus – jei vaistinėje per ataskaitinį penkmetį nedirbote, įrašykite 0. Taip pat dvyliktainę metų sistemą reiktų konvertuoti į dešimtainę pvz.: 4 m. 6 mėn. bus užrašomi kaip 4,5.  3 m. 9 mėn. - 3,75 ir pan. Jei pranešimo pildymo metu esate išdirbę tiksliai 3 arba 4 metus, įrašykite tik sveikus skaičius, t. y.: 3 arba 4. Dirbantieji vaistinėse įrašo tuos pačius skaičius, kaip ir skiltyje aukščiau. Čia negali būti rašomas skaičius ≥5, nebent vėluojate teikdami dokumentus;
c) El. pašto adresas – čia būtina nurodyti asmeninio el. pašto dėžutės adresą, negalima nurodyti kitų asmenų el. pašto adresų. Jei neturite el. pašto paskyros, ją susikurkite.


2.Pridedami dokumentai:
a) Paso arba asmens tapatybės kortelės (abiejų pusių) kopijos;
b) Pažyma arba pažymos iš darbovietės (darboviečių) apie jūsų farmacinę veiklą už ataskaitinį penkmetį;
c) Jei per ataskaitinį penkmetį keitėsi jūsų vardas ir/ar pavardė – pridėkite civilinės santuokos liudijimo, ištuokos liudijimo arba kito pavardės keitimą patvirtinančio dokumento kopiją;
d) Jei dirbate įmonėje, kuri neturi farmacinės veiklos licencijos, bus prašoma pateikti jūsų pareiginius nuostatus.

3.Darbovietės informacija:
a) Pavadinimas – rašomas taip, kaip jūsų įmonė įregistruota Juridinių asmenų registre (JAR). Nuoroda pasitikrinti: https://www.registrucentras.lt/jar/p/
Pavyzdžiui, jei dirbate vaistinių tinkle CAMELIA, įmonės pavadinimas bus: Uždaroji akcinė bendrovė “Nemuno vaistinė”. Jei paraiškos pildymo metu dirbate keliose vaistinėse, būtina nurodyti visas faktines darbovietes, kurioje vykdoma farmacinė veikla;
b) Adresas – jei dirbate vaistinių tinkle, rašomas ne centrinės būstinės adresas, o konkrečios vaistinės, kurioje dirbate adresas. Tas pats galioja dirbantiems nepriklausomose vaistinėse, farmacijos įmonėse, atstovybėse ir pan.;
c) Telefonas – nurodomas ne jūsų asmeninis, bet darbovietės kontaktinio telefono numeris. Jei telefonas mobilus, jo numerio rašymo formatas yra šis: +370-6XX-XXXXX, jei stacionarus, miesto kodas rašomas skliaustuose, dedamas tarpelis ir visi skaičiai įrašomi kartu, be tarpų, pvz.: (5) 2XXXXXX, (37) XXXXXX. (444) XXXXX;

4.Kvalifikacijos kėlimo dokumentai:
a) Kiekvienas sertifikatas/mokymų pažymėjimas keliamas atskiru failu (byla), skiltyje „Dokumento pavadinimas“ nurodant jo specifinį numerį;
b) Pakanka 120 val. kvalifikacijos kėlimą patvirtinančių dokumentų kopijų. Jei kyla abejonių ar kvalifikacinės valandos bus užskaitomos pilnai, pasitikrinkite, ar mokymų programa registruota el. sistemoje METAS. Nuoroda pasitikrinti: https://metas.vlk.lt/PublicPages/QualificationPrograms.aspx
c) Jei mokymų programa neregistruota sistemoje METAS, pripažintų valandų skaičius bus 1/3, apvalinant į mažesnę pusę, pvz.: renginys truko 8 val., tada: 8:3=2,666, užskaitomos val. bus 2. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad tokių 1/3 valandų sumoje negali būti daugiau nei 24 val.;
d) Per kiekvienus atskaitinio penkmečio metus privalu surinkti ne mažiau kaip 24 kvalifikacijos kėlimo valandas.

5.Terminai ir kiti specifiniai veiksniai
a) Atkreipiame jūsų dėmesį, kad pranešimui pildyti skirtas maksimalus laikas yra 3 paros. Po 3 parų pranešimas tampa nebeaktyvus, todėl pranešimo pildymą teks pradėti iš naujo;
b) Pranešimą prašome pildyti ir pateikti ne vėliau kaip 30 dienų iki kvalifikacijos kėlimo termino pabaigos;
c) Jei paraiškos pildymo metu jums būtina atsitraukti nuo kompiuterio, spauskite mygtuką „Išsaugoti“;
d) Mygtuką „Pateikti“ spauskite tik pilnai įsitikinę, kad paraiška užpildyta pilnai ir teisingai;
e) Nerekomenduojame pildymui naudotis mobiliaisiais įrenginiais, tokiais kaip mobilieji telefonai ir planšetės;
f) Pateikę pranešimą dėl kvalifikacijos kėlimo ir negavus jo patvirtinimo per 5 darbo dienas (tam tikrais laikotarpiais šis terminas gali pailgėti dėl didesnio pranešimų srauto), prašome savarankiškai jungtis prie el. sistemos VAPRIS, nes greičiausiai jums bus pateiktas pranešimas dėl pranešimo duomenų patikslinimo;
g) Gavę prašymą patikslinti pranešimo duomenis, galėsite tai padaryti tik vieną kartą, todėl pakeitimus atlikite griežtai pagal jums pateiktą informaciją pastabų lauke (Jūsų pranešimo pabaigoje) ir nekeiskite tos informacijos, kurios jūsų nebuvo prašoma pakeisti;
h) Primename, kad kvalifikacijos kėlimo patvirtinimas yra nemokama paslauga, jokių mokėjimo dokumentų pridėti nereikia!

Atnaujinimo data: 2024-01-17