Vaistinio preparato serijų ir kiekių ataskaita/ Report on batches and quantities of the medicinal product