Lygiagretus importas

Viršininko įsakymai dėl lygiagretaus importo leidimų  
Sustabdyti lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų leidimų galiojimai  
Panaikinti lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų leidimų galiojimai
    
     
Vaistinio preparato lygiagretus importas – kitoje Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje registruoto vaistinio preparato, kuris yra tapatus Lietuvos Respublikoje jau registruotam vaistiniam preparatui ar pakankamai į jį panašus, įvežimas į Lietuvos Respubliką nesinaudojant vaistinio preparato registruotojo platinimo tinklu. Informaciją apie lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų registravimo tvarką galite rasti Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme bei Vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklėse.

 

Paraiškos registruoti lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą formą galima rasti čia.
Paraiškos pakeisti lygiagretaus importo leidimo sąlygas formą galima rasti čia.

Pavyzdinę pranešimo apie pirmąjį importą formą galimą rasti čia.

VVKT eksportuojančiai valstybei siunčiamos užklausos formą, lygiagrečiai importuojamo vaistinio preparato informacijai gauti galima rasti čia.

 

Pateikiant paraiškas, kartu pateikiamas dokumentas, patvirtinantis nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą, bei paaiškinimas, už kokį vaistinį preparatą, už kokią procedūrą ir kokio dydžio valstybės rinkliava mokama. Plačiau žr. Valstybės rinkliava.

  

Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą galima rasti čia.
(Kaip surasti lygiagrečiai importuojamų vaistų sąrašą)
 
Klausimus dėl lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų registracijos siųsti čia: [email protected]

Dažniausiai užduodami klausimai
 

Vaistinio preparato lygiagretus platinimas - vaistinio preparato, įrašyto į Bendrijos vaistinių preparatų registrą, įvežimas iš vienos EEE valstybės į kitą, kai platintojas yra nepriklausoma nuo registruotojo įmonė.
 

Apie ketinimą lygiagrečiai platinti vaistus, įrašytus į Bendrijos vaistinių preparatų registrą, reikia pranešti Europos vaistų agentūrai. Daugiau informacijos galima rasti adresu www.emea.europa.eu.

 

Lygiagrečiai platinamų Lietuvos Respublikoje vaistinių preparatų sąrašą galima rasti čia.

 

Patvirtintų vaistinių preparatų lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimų sąrašas (atnaujinta 2024-02-23)

Patvirtintų vaistinių preparatų lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimų sąrašas (2023 m.)
Patvirtintų vaistinių preparatų lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimų sąrašas (2022 m.)
Patvirtintų vaistinių preparatų lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimų sąrašas (2021 m.)
Patvirtintų vaistinių preparatų lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimų sąrašas (2020 m.)
Patvirtintų vaistinių preparatų lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimų sąrašas (2019 m.)

Patvirtintų vaistinių preparatų lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimų sąrašas (2018 m.)
Patvirtintų vaistinių preparatų lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimų sąrašas (2017 m.)
Patvirtintų vaistinių preparatų lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimų sąrašas (2016 m.)
Patvirtintų vaistinių preparatų lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimų sąrašas (2015 m.)

Patvirtintų vaistinių preparatų lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimų sąrašas (2014 m.)
Patvirtintų vaistinių preparatų lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimų sąrašas (2013 m.)
Patvirtintų vaistinių preparatų lygiagretaus importo leidimo sąlygų keitimų sąrašas (2012 m.)
 
 

Atnaujinimo data: 2024-02-27