Valstybės rinkliava

Koks nustatytas mokesčių dydis?

Už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos teikiamas paslaugas, susijusias su vaistinių preparatų registravimu/perregistravimu, registracijos pažymėjimo sąlygų keitimais ir  lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų registravimu,  yra mokama valstybės rinkliava, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458  „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. Naujausią nutarimo suvestinę redakciją galima rasti čia.
 
Kam ir kaip mokėti? 
  

Valstybės rinkliava už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos teikiamas paslaugas mokama Valstybinei  mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Lėšų gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (juridinio asmens kodas 188659752. Adresas: Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, Lietuva). 

Įmokos kodas  - 5749 (privaloma  nurodyti atliekant tiek vietinį, tiek tarptautinį pavedimą).

Valstybinės mokesčių inspekcijos renkamą valstybės rinkliavą galima sumokėti į tokias biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

 

Ką pateikti kartu su teikiamomis paraiškomis ir (ar) dokumentais?

  • Dokumentą, įrodantį nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą Valstybinei mokesčių inspekcijai (banko kvitą arba pavedimo internetu kopiją). 
  • Raštišką paaiškinimą, kokiam (-iems) vaistiniam (-s) preparatui (-ams), už kokią procedūrą ir kokio dydžio rinkliava mokama.

Paaiškinimo forma.

Paaiškinimo pavyzdys.

 

 

Valstybės rinkliavos susigrąžinimas
 

Susigrąžinti  iš Valstybinės mokesčių inspekcijos  sumokėtą neteisingo dydžio valstybės rinkliavą arba valstybės rinkliavos permoką galima užpildžius atitinkamą  VMI įsakymu  patvirtintą formą FR0781 ir gavus VVKT patvirtinimą, kad  sumokėti pinigai nebuvo panaudoti.


Pastaba: Pateikti paraiškas galima tik sumokėjus nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. VVKT neišrašo pranešimų ar sąskaitų faktūrų apie valstybės rinkliavos sumokėjimą.

 

Atnaujinimo data: 2024-01-08