Farmacinės veiklos licencijavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu Nr. X-709, visas su farmacijos įmonių veiklos licencijavimu susijusias procedūras vykdo Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba.

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui Nr. 1191 „Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, Reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ir farmacinės veiklos licencijų rekvizitų patvirtinimo", patvirtintos naujos farmacinės veiklos licencijų rūšys ir jų formos, taip pat naujos formos paraiškos farmacinės veiklos licencijoms gauti. 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1012 „Dėl vaistininko praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo" buvo patvirtintos naujos vaistininkų praktikos licencijų formos ir paraiškos licencijai gauti bei pranešimo apie vaistininko profesinės kvalifikacijos kėlimą formos.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1052 „Dėl vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymo į sąrašą taisyklių patvirtinimo" buvo patvirtinti nauja vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymo į sąrašą tvarka ir  prašymo įrašyti į vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą bei pranešimo apie vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos kėlimą formos.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1 „Dėl numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" buvo patvirtintos numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklės bei Prašymo suteikti numerį sveikatos specialisto spaudui forma.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir finansavimo tvarkos“ patvirtintos profesinės kvalifikacijos tobulinimo formos ir vertinimas.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1490 „Dėl farmacinės rūpybos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas farmacinės rūpybos paslaugų teikimo tvarkos aprašas bei pranešimo apie farmacinės rūpybos paslaugos teikimą forma. 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1491 „Dėl siūlymo parduoti vaistinius preparatus gyventojams nuotoliniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas siūlymo parduoti vaistinius preparatus gyventojams nuotoliniu būdu tvarkos aprašas bei pranešimo apie siūlymą parduoti vaistinius preparatus gyventojams, naudojantis informacinės visuomenės paslaugomis, forma.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas nustato valstybės rinkliavas ir jų dydžius už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teikiamas paslaugas.

 

už vaistininko praktikos licencijos išdavimą

40 Eur

už vaistininko praktikos licencijos rekvizitų patikslinimą

20 Eur

už vaistinės veiklos licencijos išdavimą ar papildymą

104 Eur

už didmeninio platinimo licencijos, nurodytos Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, išdavimą ar papildymą

250 Eur

už gamybos licencijos, nurodytos Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, išdavimą ar papildymą

300 Eur

už vaistinės veiklos, didmeninio platinimo licencijos, gamybos licencijos pakeitimą ir(ar) licencijos informacijos ir duomenų pakeitimą

60 Eur

už vaistinės veiklos, didmeninio platinimo licencijos, gamybos licencijos patikslinimą

30 Eur

už Asmens įrašymą į Lietuvos Respublikoje registruotų veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų ir platintojų sąrašą

150 Eur

už juridinio asmens, neturinčio vaistinės veiklos licencijos, ir konkrečios jo veiklos vietos įrašymą į Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašą ar šio sąrašo papildymą nauja konkrečia veiklos vieta.

Pastaba. Kai teikiama deklaracija ar paraiška papildyti Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašą, kuriose nurodomos kelios veiklos vietos, valstybės rinkliava imama už kiekvieną įrašomą konkrečią veiklos vietą.

40 Eur

 

 

Valstybės rinkliava turi būti sumokėta:

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752)

AB bankui „Swedbank“

Banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 5748

Atnaujinimo data: 2023-11-14