Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustato valstybės rinkliavas ir jų dydžius už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teikiamas paslaugas.
  
Žemiau pateikiame informaciją apie Inspektavimo skyriaus atliekamų vertinimų ir pažymėjimų (pažymų) išdavimo rinkliavas.

   
Valstybės rinkliava turi būti sumokėta prieš paslaugos suteikimą:
Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752)
AB bankui „Swedbank“
Banko kodas 73000
Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 5750

 

Patalpų, kuriose numatoma laikyti į kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų II ir III sąrašus įtrauktas medžiagas, vaistinius preparatus, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ar į III sąrašą įtrauktas medžiagas, atitikties sveikatos apsaugos ministro nustatytiems reikalavimams vertinimą ir vertinimo pažymos išdavimą, kurį atlieka Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos:

vaistų gamybos įmonių patalpų

300 €

vaistų platinimo įmonių patalpų

300 €

vaistinių patalpų

200 €

Asmens, išskyrus fizinį asmenį, vertinimą, atliekamą norint gauti ar papildyti didmeninio platinimo licenciją, nurodytą Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme

pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir pažymos išdavimą

300 €

vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą

500 €

Asmens, išskyrus fizinį asmenį, vertinimą, atliekamą norint pakeisti didmeninio platinimo licenciją ir (ar) licencijos informaciją ir duomenis

pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir pažymos išdavimą

300 €

vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą

400 €

Asmens, išskyrus fizinį asmenį, vertinimą, atliekamą norint gauti gamybos licenciją, nurodytą
Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme: 

pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir pažymos išdavimą

500 €

vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą

1000 €

Asmens, išskyrus fizinį asmenį, vertinimą, atliekamą norint pakeisti gamybos licenciją ir (ar) licencijos informaciją ir duomenis:

pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir pažymos išdavimą

350 €

vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą

800 €

Gamybos įmonių veiklos vertinimą pagal vaistinių preparatų, tiriamųjų vaistinių
preparatų, veikliųjų medžiagų geros gamybos praktikos reikalavimus ir geros gamybos
praktikos pažymėjimo išdavimą

2000 €

Didmeninio platinimo įmonių veiklos vertinimą pagal vaistinių preparatų ir veikliųjų
medžiagų geros platinimo praktikos reikalavimus ir geros platinimo praktikos
pažymėjimo išdavimą

1000 €

Kitų valstybių asmenų, išskyrus fizinius asmenis, vaistinių preparatų ir (arba) veikliųjų
medžiagų gamybos vietų veiklos vertinimą pagal geros gamybos praktikos reikalavimus ir geros gamybos praktikos pažymėjimo išdavimą

3000 €

 

 

Rinkliavos pakeistos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 709 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-18