Valstybės tarnautojams, įstaigai ir įstaigos padaliniams nustatytos užduotys

Informacija rengiama

Atnaujinimo data: 2024-01-29