Vadovaujantis Vaistinių preparatų reklamos taisyklėmis, patvirtintomis 2006 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1128, reklamos davėjai prieš 15 darbo dienų iki numatyto reklaminio renginio datos turi pateikti atitinkamą informaciją elektroninėje reklaminių renginių registravimo formoje (toliau – renginių registravimo forma).

Renginių registravimo formoje pateiktą informaciją, išskyrus reklaminio renginio laiką, trukmę, vietą, temą, vaistinio preparato pavadinimą, stiprumą, farmacinę formą, elektroninę reklaminių renginių registravimo formą užpildžiusio reklamos davėjo įgalioto asmens kontaktus (vardą, pavardę, telefono numerį), prisijungimo prie reklaminio renginio nuorodą, VVKT viešai skelbia 2 metus ir saugo 3 metus (Taisyklių 2623  papunktis).

Primename, kad reklaminiai renginiai registruojami VVKT vaistinių preparatų informacinėje sistemoje (VAPRIS) renginių registravimo formoje. Norintys prisijungti prie VAPRIS sistemos turi pateikti įgaliojimus, adresu [email protected].

Įgaliojimo pavyzdžiai:
1) Įgaliojimo pavyzdys
2) Įgaliojimo pavyzdys

Prie VAPRIS sistemos reikėtų jungtis per elektroninius valdžios vartus kaip fiziniams asmenims (žr. pridėtą informaciją).


Čia rasite reklamos davėjų pateiktą informaciją apie reklaminius renginius:

Informacija apie reklaminius renginius, pateikta renginių registravimo formoje (2022-12-31)

Informacija apie reklaminius renginius, pateikta renginių registravimo formoje (2023-12-31)

Informacija apie reklaminius renginius, pateikta renginių registravimo formoje (2024-03-26)

Informacija apie reklaminius renginius iki 2022-06-26 

Pasiūlymai ASPĮ dėl reklaminių renginių organizavimo tvarkų tobulinimo

 

 

Atnaujinimo data: 2024-05-20