Informacija ASPĮ

Padaugėjus atvejų, kai vaistai tiekiami Lietuvos rinkai pakuotėmis, kurios paženklintos ne lietuvių kalba, primename, kad asmens sveikatos priežiūros (ASP) įstaigos vadovas ASP įstaigoje turi nustatyti tvarką, kurioje būtų numatyta, kaip užtikrinamas minėtos informacijos apie vaistinį preparatą prieinamumas visiems su vaistinio preparato tvarkymu, skyrimu ir vartojimu susijusiems ASP įstaigos darbuotojams, kad būtų išvengta vaistinio preparato supainiojimo atvejų, neteisingo paskyrimo ir vartojimo.
 
Taip pat ASP įstaigos vadovas turi paskirti asmenį, atsakingą už šios informacijos tvarkymą ir prieinamumą.
 
Tiekėjai, tiekdami vaistinius preparatus į asmens sveikatos priežiūros (ASP) įstaigas, turi taikyti šias būtinas visuomenės sveikatai apsaugoti priemones:

  • kartu su vaistinių preparatų siunta pateikti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) ar Europos Komisijos patvirtintus su paskutiniais pakeitimais vaistinio preparato lietuviškomis pakuotėmis pakuočių lapelius;
  • kartu su vaistinio preparato siunta ar atskiru raštu asmens sveikatos priežiūros įstaigai pateikti informaciją, kur galima rasti Tarnybos ar Europos Komisijos patvirtinto pakuotės lapelio informaciją ir vaistinio preparato charakteristikų santrauką, nurodant atitinkamos interneto svetainės adresą. 

Jei tiekiamas lygiagrečiai importuojamas vaistinis preparatas, kartu su siunta papildomai reikia pateikti šią informaciją:

  • Tarnybos išduoto lygiagretaus importo leidimo numerį.
  • Referencinio vaistinio preparato (Lietuvos Respublikoje registruoto vaistinio preparato, su kuriuo yra lyginamas lygiagrečiai importuojamas vaistinis preparatas) pavadinimą, kai lygiagrečiai importuojamo vaistinio preparato pavadinimas yra kitoks.
  • Jei lygiagrečiai importuojamas vaistinis preparatas skiriasi nuo referencinio vaistinio preparato (Lietuvos Respublikoje registruoto vaistinio preparato, su kuriuo yra lyginamas lygiagrečiai importuojamas vaistinis preparatas), pvz., spalva, išvaizda, pagalbinėmis medžiagomis, skoniu, vagelėmis, dozuočių skaičiumi pakuotėje, tinkamumo laiku, laikymo sąlygomis, nuostatą, kad skirtumai yra nurodyti Tarnybos patvirtintame lygiagrečiai importuojamo vaistinio preparato pakuotės lapelyje.


  

Atnaujinimo data: 2023-09-07