Planuojamos farmakologinio budrumo inspekcijos (2024 m. planas)