1. Ar licencijos veiklai su narkotiniais ir psichotropiniais vaistais keitimas į licenciją veiklai su psichotropiniais vaistais turėtų būti traktuojamas kaip informacijos ir duomenų pakeitimas ar tokiu atveju reikia įgyti naują licenciją?
   

 2. Ar turi vaistinė turėti prie įėjimo pandusą neįgaliųjų vežimėliams?
   

 3. Ar įmonė gali vykdyti farmacinę veiklą gyvenamosios paskirties patalpose?
   

 4. Kokius dokumentus turi pateikti farmacijos specialistas (LR pilietis), t. y., vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) ar vaistininkas, jei studijas baigė Lietuvos Respublikoje ir nori įgyti farmacijos specialisto spaudo numerį?
   

 5. Kokius dokumentus turi pateikti farmacijos specialistas (LR pilietis), kuris studijas baigė Lietuvos Respublikoje ir įgijo vaistininko profesinę kvalifikaciją, norėdamas įgyti „Vaistininko praktikos“ licenciją?
   

 6. Kokius dokumentus turi pateikti farmacijos specialistas (LR pilietis), kuris studijas baigė Lietuvos Respublikoje ir įgijo vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinę kvalifikaciją, norėdamas būti įrašytas į Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą?
   

 7. Prieš kiek laiko farmacijos specialistas turėtų pateikti dokumentus dėl profesinės kvalifikacijos kėlimo?
   

 8. Kokius dokumentus turi pateikti vaistininko praktikos licencijos turėtojas, norėdamas pranešti apie profesinės kvalifikacijos kėlimą ir vertimąsi vaistininko praktika?
   

 9. Kokius dokumentus turi pateikti vaistininko praktikos licencijos turėtojas, norėdamas patikslinti licencijos duomenis (pvz., vardą ir (ar) pavardę)?
   

 10. Kokius dokumentus turi pateikti vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas), įrašytas į Sąrašą, ir norėdamas pranešti apie profesinės kvalifikacijos kėlimą ir vertimąsi vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) praktika?
   

 11. Kokius dokumentus turi pateikti Vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas), įrašytas į Sąrašą, norėdamas patikslinti Sąrašo duomenis (pvz., vardą ir (ar) pavardę)?
   

 12. Kaip farmacijos specialistai turėtų pasirinkti profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas?
   

 13. Kokias profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimo programas turi išklausyti farmacijos specialistai?

 14. Kaip pasirinkti paraišką farmacinės veiklos (didmeninio platinimo, gamybos ir vaistinės veiklos) licencijų turėtojams, kai daromi turimos licencijos keitimai?

Atnaujinimo data: 2023-10-25