Informacija gydytojų atstovams ir pacientų organizacijoms

1. Pasiūlymų ir komentarų vykdomoms analizėms teikimas

 

Priėmusi naujas paraiškas vaistinio preparato įrašymui į kompensuojamų vaistų sąrašą, VVKT informuoja pacientų ir gydytojų organizacijas el. paštu apie naujų vaistinių preparatų vertinimą pagal SAM skelbiamus visuomeninių organizacijų sąrašus. Jei Jūsų organizacija šių informacinių laiškų negauna, prašome kreiptis į [email protected] su prašymu informuoti apie naujai gautas paraiškas vaistinio preparato įrašymui į kompensuojamų vaistų sąrašą.

Remiantis įsakymo dėl „DĖL LIGŲ, VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ ĮRAŠYMO Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS IR JŲ KEITIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 209 punktu, pacientų ir (ar) sveikatos priežiūros specialistų organizacijos ne vėliau kaip per 20 dienų nuo informacijos apie paraiškos vaistinio preparato įrašymui į kompensuojamų vaistų sąrašą paskelbimo VVKT svetainėje datos gali teikti savo nuomonę dėl vertinamos sveikatos technologijos, susijusios su vaistiniais preparatais.
 
Nuomonė turi būti teikiama el. paštu – [email protected] užpildant specialią klausimyno formą. 
 
Nuomonė bus pateikta kaip priedas prie VVKT atlikto sveikatos technologijos, susijusios su vaistiniais preparatais, vertinimo.

2. Klausimyno formos
 

Gydytojų organizacijų klausimyno forma: Atsisiųsti
  
Pacientų organizacijų klausimyno forma: Atsisiųsti
 
  
3. Pateiktų paraiškų nagrinėjimo informacija
 

Informacija apie VVKT vykdomą pateiktų paraiškų nagrinėjimą ir organizacijų pasiūlymų/komentarų teikimo terminus
 

Atnaujinimo data: 2023-11-17