Kaip pranešti apie pastebėtą nepageidaujamą reakciją į vaistą?

MHRA-infographic-Reporting-to-still-563-s700x362.png


                     

Pateikite NRV pranešimus tiesiogiai internetu per VAPRIS sistemą greitai ir patogiai !

1. Apie įtariamą nepageidaujamą reakciją į vaistą (taip pat į vakciną nuo COVID-19 ligos) galite pranešti tiesiogiai užpildant formą internetu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių preparatų informacinėje sistemoje https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrv.
2. užpildant pranešimo formą, skirtą pacientams  ir atsiunčiant ją elektroniniu paštu  (adresu [email protected]);
3. nemokamu telefonu 8 800 73 568.

Pranešimo formą pacientams galite atsisiųsti čia


Ką reikia žinoti apie farmakologinio budrumo veiklą?

Farmakologinis budrumas - tai veikla, skirta nepageidaujamoms reakcijoms į vaistą (NRV) nustatyti, įvertinti ir stebėti bei perspėti apie galimą nepageidaujamą vaisto poveikį.
     

Kas yra įtariama nepageidaujama reakcija ir kodėl ją reikia pranešti?

Nepageidaujama reakcija yra nenorimas, neigiamas žmogaus organizmo atsakas į vaistinį preparatą. Sąvoka dabar apima ne tik vaistinio preparato charakteristikų santraukoje nurodytomis indikacijomis bei dozėmis vartojamų vaistų sukeltus kenksmingus ir nenorimus poveikius, bet ir kilusius dėl klaidingo vartojimo bei nesilaikant patvirtintų vartojimo sąlygų, įskaitant piktnaudžiavimą.
 

Nepageidaujamų reakcijų pranešimai padeda nustatyti retesnes, netikėtas, kartais labai sunkias nepageidaujamas reakcijas į vaistą. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba duomenų bazėje kaupia ir vertina informaciją apie visas Lietuvoje pastebėtas NRV. NRV vertinimas yra būtinas užtikrinant pacientų gydymą saugiais vaistais.


 
MHRA-infographic-reporting-helps-still-562-s700x362.png
  
 
Pranešant apie NRV, svarbu tiksliai nurodyti, koks vaistas buvo vartojamas, kokia NRV pasireiškė (kokia jos trukmė, pasekmės). Taip pat svarbu nurodyti savo kontaktinius duomenis, kad VVKT darbuotojai, prireikus pasitikslinti pranešime esančią informaciją, galėtų su Jumis susisiekti.

 
Atkreipiame dėmesį, kad pranešėjo bei paciento tapatybė bei kontaktiniai duomenys yra konfidencialūs ir nebus perduoti kitiems asmenims.


Prašome pranešti ne tik vaisto pakuotės lapelyje nurodytomis indikacijomis bei dozėmis vartojamų vaistų sukeltus nepageidaujamus poveikius, bet ir kilusius dėl klaidingo vartojimo bei nesilaikant patvirtintų vartojimo sąlygų, įskaitant piktnaudžiavimą.

 
Tel. pasiteiravimui 8 800 735 68

Animation1-MAINCOMP-LT-984.gif

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-11 13:27:46

Atnaujinimo data: 2023-10-30