Vaistinių preparatų reklamos ekspertizė

Vaistų stebėsenos ir informacijos skyrius atlieka vaistinių preparatų reklamos (išskyrus klaidinančios) ekspertizę, kuria nustatoma, ar reklama atitinka Farmacijos įstatymo bei Vaistinių preparatų reklamos taisyklių nustatytus reikalavimus.

Tam tikslui reklamos davėjas arba reklamos davėjo įgaliotas asmuo tarnybai turi pateikti:

                      1. nustatytos formos paraišką; (Atsisiųsti>>)

                      2. reklamos maketą arba įrašą (vaizdo ir/ar garso);

                      3. reklamos davėjo įgaliojimą, jei paraišką teikia reklamos davėjo įgaliotas asmuo;

                      4. dokumento, patvirtinančio, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, kopiją.                  

Tarnyba, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus ir kitus duomenis, pateikia pareiškėjui išvadą, ar reklama atitinka nustatytus reikalavimus per 1 mėnesį nuo paraiškos gavimo Tarnyboje dienos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr.1192 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr.1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, buvo patvirtinti valstybės rinkliavos dydžiai:

Valstybės rinkliava, susijusi su vaistinių preparatų reklamos, skirtos specialistams, įvertinimu:
4.76. Specialistams skirtos vaistinių preparatų reklamos vertinimas ir jo pažymos išdavimas – 161 euras;
4.77. Specialistams skirtos vaistinių preparatų primenamosios reklamos vertinimas ir jo pažymos išdavimas – 39 eurai.

Valstybės rinkliava, susijusi su vaistinių preparatų reklamos, skirtos gyventojams, įvertinimu:
4.79.1. vaistinio preparato reklamos spaudoje vertinimas ir jo pažymos išdavimas 142 eurai;
4.79.2.  vaistinio preparato reklamos per radiją vertinimas ir jo pažymos išdavimas 120 eurų;
4.79.3.  vaistinio preparato reklamos per televiziją vertinimas ir jo pažymos išdavimas 149 eurai;
4.79.4.   vaistinio preparato reklamos, skleidžiamos elektroninėmis ryšio priemonėmis vertinimas ir jo pažymos išdavimas 149 eurai;
4.79.5.  vaistinio preparato primenamosios reklamos vertinimas ir jo pažymos išdavimas 42 eurai.

Rinkliavos už vaistinių preparatų reklamos vertinimą ir jų pažymų išdavimą mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą LT247300010112394300, AB bankas „Swedbank”, mokesčio kodas - 5750.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-01-14 14:06:36

 

Atnaujinimo data: 2023-09-09