Darbo grupė standartiniams terminams ir terminų straipsniams rengti

Darbo grupė standartiniams terminams ir terminų straipsniams rengti sudaroma Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko įsakymu, įpareigota rengti standartinių terminų atitikmenis lietuvių kalba ir terminų straipsnius iš Europos direktorato vaistų kokybei ir sveikatos rūpybai (toliau – EDQM) Standartinių terminų sąrašo bei vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, jos prieduose ir Pasaulinės sveikatos organizacijos rengiamuose Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų (INN) sąrašuose, pavadinimų atitikmenis lietuvių kalba, taip pat įvertinti prašymus, gautus iš EDQM, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos struktūrinių padalinių ir vaistinio preparato registruotojo, dėl naujo standartinio termino anglų kalba sudarymo, pakeitimo ar išbraukimo.

Farmacinių formų, talpyklių, uždorių, vartojimo įtaisų, sudėtinių farmacinių formų, vartojimo būdų ir metodų standartiniai terminai įrašomi, pašalinami ir keičiami pagal Europos direktorato vaistų kokybei bei vaistų rūpybai (EDQM) "Standartinių terminų įvadą ir vartojimo vadovą" (Standard Terms Introduction and Guidance for use):

 

 

Darbo grupės standartiniams terminams ir terminų straipsniams rengti nariai:

Roma Mockutė – Vaistų kontrolės laboratorijos vedėja (darbo grupės pirmininkė, pirmininkei dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti darbo grupės darbe, darbo grupės pirmininko funkcijas vykdo Audronis Lukošius – Vaistų registracijos skyriaus vyresnysis patarėjas);
Audronis Lukošius – Vaistų registracijos skyriaus vyresnysis patarėjas;
Neringa Kalinauskaitė – Ivanauskienė – Vaistų registracijos skyriaus vyriausioji specialistė;
Robertas Mikalauskas – Vaistų kontrolės laboratorijos vyriausiasis specialistas;
Rūta Buckiūnaitė – Vaistų registracijos skyriaus vyriausioji specialistė;
Vaida Ribokaitė – Vaistų registracijos skyriaus vyriausioji specialistė;
Virginija Žilėnaitė – Puodžiuvienė – Vaistų stebėsenos ir informacijos skyriaus vedėja.

Atnaujinimo data: 2023-11-07