Pranešėjų apsauga

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo bei 2018 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ nuostatas, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (toliau – Tarnyba) sukūrė vidinį kanalą, kuriuo galima teikti pranešimus apie Tarnyboje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliančius arba jį pažeidžiančius teisės pažeidimus, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Tarnyba.

Pranešimai teikiami vadovaujantis Informacijos apie pažeidimus Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teikimo tvarkos aprašu. Šiame Apraše nustatytas kompetentingo subjekto funkcijas vykdo Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausioji specialistė Ingrita Tekorienė: tel. +370 649 49401, el. p. [email protected].

Informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu pranešimą turi teisę pateikti asmuo, kurį su Tarnyba sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kurį Tarnyba pripažįsta pranešėju.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Tarnyboje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

-  el. paštu [email protected];

tiesiogiai kompetentingam subjektui aukščiau nurodytais kontaktais;

-  paštu  (ant voko nurodant kompetentingo subjekto vardą ir pavardę ir žymą „Asmeniškai“).

Pranešėjo patogumui yra parengta  Pranešimo apie pažeidimą forma

 

Atnaujinimo data: 2023-09-07