Vaistų registracijos taryba

2020 m. rugsėjo 17 d. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnybos) viršininko įsakymu Nr. (1.4)1A-1236 sustabdyta Vaistų registracijos tarybos veikla ir patvirtinti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos mokslo tarybos (toliau – Mokslo taryba) nuostatai. Visą informaciją apie Mokslo tarybos veiklą galite rasti Tarnybos internetinėje svetainėje adresu: /index.php?2453155708 (Tarnybos pagrindiniame internetinės svetainės puslapyje skiltis „VVKT Mokslo taryba“).


Vaistų registracijos tarybos posėdžių protokolų archyvą (2012 m. - 2020 m.) galite rasti čia.

Atnaujinimo data: 2023-09-09