Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai – tai tarptautiniu mastu bei Lietuvos Respublikoje kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai, sudaryti remiantis tarptautinių susitarimų reikalavimais – 1961 metų Jungtinių Tautų Organizacijos Bendrąja narkotinių medžiagų konvencija  ir 1971 metų Jungtinių Tautų Organizacijos Psichotropinių medžiagų konvencija

Medžiagos klasifikuojamos pagal jų žalingą poveikį žmogaus sveikatai, kai jomis piktnaudžiaujama, ir jų panaudojimą medicinos tikslams. Sąrašais apibūdinamas medžiagoms taikomas kontrolės lygis.

Lietuvos Respublikoje narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“

I sąrašas

Tai narkotinės ir psichotropinės medžiagos (taip pat augalai), sukeliančios žalingus padarinius žmogaus sveikatai, kai jomis piktnaudžiaujama. Lietuvos Respublikoje šios medžiagos uždraustos vartoti sveikatos priežiūros tikslams.

I narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas.

II sąrašas

Tai narkotinės ir psichotropinės medžiagos (taip pat augalai), kurios yra labai pavojingos žmogaus sveikatai, kai jomis piktnaudžiaujama. Lietuvos Respublikoje jos leidžiamos vartoti sveikatos priežiūros tikslams laikantis nustatytų reikalavimų.

II narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas.

III sąrašas

Tai psichotropinės medžiagos (taip pat augalai), kurios yra pavojingos žmogaus sveikatai, kai jomis piktnaudžiaujama. Lietuvos Respublikoje jos leidžiamos vartoti sveikatos priežiūros tikslams laikantis nustatytų reikalavimų.

III narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas.

IV sąrašas

Tai narkotinės ir psichotropinės medžiagos, kurios gali būti vartojamos sveikatos priežiūros tikslams ir (ar) naudojamos su farmacijos produktais nesusijusios pramonės tikslams, tačiau dėl žalingų padarinių, kai šiomis medžiagomis piktnaudžiaujama, pavojingos žmogaus sveikatai.

IV narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas.
 

Atnaujinimo data: 2023-12-05