Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašas
 

Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 15 punktas nustato, kad specialistams skirti leidiniai, kuriuose leidžiama reklamuoti receptinius vaistinius preparatus, į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą (toliau – Sąrašas) įrašomi ir iš jo išbraukiami, vadovaujantis Leidinių įrašymo į leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarkos aprašu, pateiktu Taisyklių 1 priede, Tarnybos siūlymu.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-464 buvo patvirtintas Leidinių įrašymo į leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarkos aprašas.

Leidėjai, kurių leidiniai įrašyti į Sąrašą iki šio įsakymo įsigaliojimo ir norintys tame leidinyje reklamuoti receptinius vaistinius preparatus po šio įsakymo 3 punkte nurodyto siūlymo pagrindu priimto sveikatos apsaugos ministro įsakymo įsigaliojimo dienos, turi pateikti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai paraišką įrašyti leidinį į Sąrašą.
Paraiškos formą rasite čia.  

 

Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymų projektai, kuriais Vaistų kontrolės tarnyba siūlo Sveikatos apsaugos ministrui įrašyti leidinius į Sąrašą ar išbraukti iš jos.
 

1.

Šeimos gydytojo biblioteka: KMU endokrinologijos praktikos vadovas

Periodinis leidinys (leidžiamas 1 kartą per dvejus metus), platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros specialistams ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama endokrinologinių ligų klinika, diagnostika, komplikacijos, red. Antanas Norkus, leidėjas UAB „Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra“, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

2.

Klinikinė neurologija

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros specialistams ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama dažniausių nervų sistemos susirgimų etiopatogenezė, klinika, diagnostika, komplikacijos, jų prevencija ir gydymas, red. Valmantas Budrys, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

3.

Gerybinė prostatos hiperplazija

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama gerybinės prostatos hiperplazijos patogenezė, eiga, stadijos, gydymas, red. Vytautas Kasiulevičius, leidėjas VšĮ „Nacionalinis medicinos mokymų centras“, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

4.

Astma

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama astmos patofiziologija, epidemiologija ir eiga, diagnostika, klasifikacija, gydymas, red. Vytautas Kasiulevičius, leidėjas VšĮ „Nacionalinis medicinos mokymų centras“, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

5.

Geriatrinių pacientų virškinamojo trakto ligos

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje  pateikiama geriatrinių pacientų virškinamojo trakto ligos, red. Algimantas Irnius, leidėjas VšĮ „Nacionalinis medicinos mokymų centras“, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772) 

6.

Hipertenzija

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros specialistams, knygynų specializuotuose skyriuose. Leidinyje pateikiama arterinės hipertenzijos pagrindiniai kintamieji rizikos veiksniai, arterinės hipertenzijos priežastys, gydymas, red. Vytautas Kasiulevičius, leidėjas VšĮ „Nacionalinis medicinos mokymų centras“, Vilnius. 

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

7.

Praktikos gairės pirminėje sveikatos priežiūroje

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros specialistams, knygynų specializuotuose skyriuose. Leidinyje pateikiama ligų patikra, prevencija, gydymas, red. Vytautas Kasiulevičius, leidėjas VšĮ „Nacionalinis medicinos mokymų centras“, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

8.

Neurologijos aktualijos 

Periodinis leidinys (leidžiamas 2 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje nurodomos neurologijos aktualijos, neurologinių ligų diagnostika, gydymo naujovės ir metodai, red. Jurga Knašienė, leidėjas UAB „Medicinos spaudos namai“, Kaunas. 

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

9.

Arterinės hipertenzijos aktualijos

Periodinis leidinys (leidžiamas 2 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje nurodomos kardiologijos aktualijos, kardiologinių ligų diagnostika, gydymo naujovės ir metodai, red. Jurga Knašienė, leidėjas UAB „Medicinos spaudos namai“, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

10.

Ekspertų rekomendacijos

Periodinis leidinys (leidžiamas 2 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje nurodomos naujausios ligų gydymo rekomendacijos, red. Jurga Knašienė, leidėjas UAB „Medicinos spaudos namai“, Kaunas. 

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

11.

Gastroenterologija

Periodinis leidinys (leidžiamas 2 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie Lietuvoje ir užsienyje atliekamus medicinos mokslinius tyrimus, mokslinių tyrimų rezultatus gastroenterologijos srityje, red. Jonas Valantinas, leidėjas UAB „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

12.

Koronarinė širdies liga. Rizikos veiksniai, klinikiniai simptomai ir gydymas

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie koronarinę širdies ligą, jos kliniką, diagnostiką, gydymą ir prevenciją, red. Žaneta Petrulionienė, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius. 

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

13.

Trumpi faktai: Osteoartritas

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje nurodoma osteoartrito epidemiologija, etiologija, apžvelgiama diagnostika, gydymas, red.: Philip G. Conaghan, Leena Sharma, leidėjas VšĮ „Nacionalinis medicinos mokymų centras“, Vilnius. 

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

14.

Šeimos gydytojo vadovas

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie širdies ir kraujagyslių sistemos, nervų sistemos, kvėpavimo organų, ginekologinius susirgimus, jų kliniką, diagnostiką ir gydymą, red.: Arvydas Ambrozaitis, Edvardas Danila, Valmantas Budrys, Rūta Dubakienė, Marius Miglinas, Vytautas Usonis, Lina Ragelienė, Irena Narkevičiūtė, Jonas Ališauskas, Vytautas Razukas, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

15.

Kūdikių maitinimas

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie kūdikių žindymą, žindančios motinos mitybą, sergančių kūdikių maitinimą, red.: Algimantas Vingras, Rimantas Stukas, Nijolė Drazdienė, Roma Bartkevičiūtė, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

16.

Opinis kolitas

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie opinio kolito epidemiologiją, etiopatogenezę, diferencinę diagnostiką, komplikacijas, gydymą, red. Goda Danapienė, leidėjas VšĮ „Nacionalinis medicinos mokymų centras“, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

17.

Farmacija ir laikas

Periodinis leidinys (leidžiamas 10 kartų per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje nurodoma ligų diagnostika, gydymas, supažindinama su farmacijos aktualijomis, naujienomis, red. Raimondas Kubilius, leidėjas UAB „Farmacijos namai“, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

18.

Kardiologijos praktika

Periodinis leidinys (leidžiamas 6 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje nurodoma kardiologinių ligų diagnostika, gydymas, supažindinama su kardiologijos naujovėmis ir metodais, red. Rimvydas Šlapikas, leidėjas UAB „Kardiologijos projektai“, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

19.

Lietuvos gydytojo žurnalas

Periodinis leidinys (leidžiamas 10 kartų per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje nurodomos medicinos sistemos aktualijos, ligų diagnostika, gydymo naujovės ir metodai, red. Jurga Knašienė, leidėjas UAB „Medicinos spaudos namai“, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

20.

Diabeto panorama

Periodinis leidinys (leidžiamas 2 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie cukrinio diabeto diagnostiką, gydymą, red. Vladimiras Petrenko, leidėjas UAB „Medicinos spaudos namai“, Kaunas. 

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

21.

Gastroenterologija ir hepatologija

Periodinis leidinys (leidžiamas 2 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje nurodoma gastroenterologijos ir hepatologijos diagnostika, gydymas, klinikinės praktikos ypatumai, ligų profilaktika, red. Limas Kupčinskas, leidėjas UAB „Medicinos spaudos namai“, Kaunas. 

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

22.

Gerontologijos ir geriatrijos aktualijos

Periodinis leidinys (leidžiamas 2 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje nurodomi senėjimo aspektai, ligų diagnostika, gydymas, profilaktika, analizuojami gerontologijos ir geriatrijos klausimai, red. Vita Lesauskaitė, leidėjas UAB „Medicinos spaudos namai“, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

23.

Skausmo medicina

Periodinis leidinys (leidžiamas 2 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje nurodomos aktualiausios skausmo problemos, diagnostika, gydymo naujovės ir metodai, red. Arūnas Ščiupokas, leidėjas UAB „Medicinos spaudos namai“, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

24.

Psichiatrijos aktualijos

Periodinis leidinys (leidžiamas 2 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje nurodomos psichiatrijos aktualijos, supažindinama su šios srities pasiekimais, naujovėmis, red. Virginija Adomaitienė, leidėjas UAB „Medicinos spaudos namai“, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

25.

Pulmonologija, imunologija ir alergologija

Periodinis leidinys (leidžiamas 2 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie pulmonologijos, imunologijos ir alergologijos ligų problemas, diagnostikos, gydymo naujoves ir metodus, red. Raimundas Sakalauskas, leidėjas UAB „Medicinos spaudos namai“, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

26.

Lietuvos oftalmologija

Periodinis leidinys (leidžiamas 4 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje nurodomos oftalmologijos naujienos, gydymo aktualijos, akių ligų diagnostika, red. Loreta Kuzmienė, leidėjas UAB „Medicinos spaudos namai“, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

27.

Otorinolaringologijos aktualijos

Periodinis leidinys (leidžiamas 2 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie ausų, nosies ir gerklės ligų problemas, diagnostikos, gydymo naujoves ir metodus, red. Virgilijus Uloza, leidėjas UAB „Medicinos spaudos namai“, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

28.

Lietuvos sveikata“ (priedas „Gydytojui praktikui“)

Periodinis leidinys (savaitinis, leidžiamas 52 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje nurodomi aktualūs medicinos ir farmacijos klausimai, supažindinama su biomedicinos mokslų, farmacijos ir odontologijos kryptimis, red. Jolanta Babiliūtė-Simaškienė, leidėjas UAB „Medikų žinios“, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

29.

Gydymo menas

Periodinis leidinys (leidžiamas 11 kartų per metus), prenumeruojamas. Leidinyje pateikiama informacija apie svarbiausius įvykius medicinos ir farmacijos pasaulyje, nagrinėjamos gydymo metodikos, rekomendacijos, red. Rima Matuzonienė, leidėjas UAB „Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra“, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

30.

Nervų ir psichikos ligos

Periodinis leidinys (leidžiamas 7 kartus per metus), prenumeruojamas. Leidinyje pateikiama informacija apie nervų ir psichikos ligų diagnostiką ir gydymą, red. Alvyda Pilkauskienė, leidėjas UAB „Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra“, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

31.

Gydymo menas. Metų knyga

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija visų specialybių gydytojams apie įvairių ligų gydymo metodikas, rekomendacijas, red. Rima Matuzonienė, leidėjas UAB „Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra“, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

32.

Dažniausios lėtinės ligos: gydymo algoritmai

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje nurodomos lėtinių ligų (širdies nepakankamumo, bronchinės astmos, cukrinio diabeto ir kt.) gydymo rekomendacijos, red. Dovilė Karčiauskaitė, leidėjas UAB „Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra“, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

33.

Šeimos gydytojo biblioteka: moterų ligos

Periodinis leidinys (leidžiamas 1 kartą per dvejus metus), platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie dažniausias moterų ligas, jų diagnostiką ir gydymą, kontraceptinių priemonių rūšis, nėštumą, red.: Gražina Drąsutienė, Vytautas Klimas, Edita Juodžbalienė, Solveiga Blažienė, Alvyda Pilkauskienė, leidėjas UAB „Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra“, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

34.

Lietuvos medicinos kronika

Periodinis leidinys (savaitinis), prenumeruojamas. Leidinyje pateikiama informacija apie Lietuvoje ir užsienyje atliekamus medicinos ir farmacijos mokslinius tyrinėjimus, mokslinių darbų rezultatus ir jų taikymą praktikoje, red. Diana Žležienė, leidėjas UAB „Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra“, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

35.

Urologia

Periodinis leidinys (leidžiamas 2 kartus per metus), prenumeruojamas, jį numatoma platinti tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje apžvelgiamos urologijos aktualijos, diagnostika, gydymo metodai, red. Daimantas Milonas, leidėjas UAB „Medicinos spaudos namai“, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

36.

Žurnalo „Pediatrija“ praktinis vadovas

Periodinis leidinys (leidžiamas 1 kartą per dvejus metus), platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie dažniausias įvairaus amžiaus vaikų ligas, naujagimių priežiūrą, skubią pagalbą, red. Algimantas Raugelė, leidėjas UAB „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

37.

Šeimos gydytojo biblioteka: urologija

Periodinis leidinys (leidžiamas 1 kartą per dvejus metus), platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie dažniausias urologines ligas, jų paplitimą, etiologiją, diagnostiką, diferencinę diagnostiką, gydymą, red. Feliksas Jankevičius, leidėjas UAB „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai, Vilnius. 

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

38.

Alergija. Astma. Imunologija

Periodinis leidinys (leidžiamas 2 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie bendruosius alergologijos, imunologijos, pulmonologijos aspektus, alergijos diagnostikos galimybes, red. Rūta Dubakienė, leidėjas UAB „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

39.

Onkologija

Periodinis leidinys (leidžiamas 2 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie bendruosius onkologijos aspektus, navikų diagnostiką, sergančiųjų gydymą, red.: Laima Griciūtė, Dainius Characiejus, leidėjas UAB „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

40.

Urologija

Periodinis leidinys (leidžiamas 2 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie prostatos gydymą, mokslinių darbų rezultatus urologijos srityje, red. Feliksas Jankevičius, leidėjas UAB „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

41.

Internistas

Periodinis leidinys (leidžiamas 11 kartų per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje nurodomi mokslinių tyrimų rezultatai, gydymo naujovės, red. Virginijus Šapoka, leidėjas UAB „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

42.

Pediatrija

Periodinis leidinys (leidžiamas 6 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie vaikų ligas (vaikų tulžies pūslės akmenligę, geležies stokos anemiją, odos infekcijas), jų diagnostiką, gydymą, red. Algimantas Raugelė, leidėjas UAB „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

43.

Infekcinės ligos

Periodinis leidinys (leidžiamas 2 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie bendruosius infekcinių ligų aspektus, gydymo problemas, medicinos mokslinius tyrimus, red. Arvydas Ambrozaitis, leidėjas UAB „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

44.

Reumatologija

Periodinis leidinys (leidžiamas 2 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie bendruosius reumatologijos aspektus, reumatoidinio artrito ankstyvą diagnostiką, gydymo problemas, red. Algirdas Venalis, leidėjas UAB „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

45.

Žurnalo „Internistas“ praktinis vadovas

Periodinis leidinys (metinis), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiamos ligų, sindromų bei simptomų diferencinės diagnostikos rekomendacijos, schemos, red. Virginijus Šapoka, leidėjas UAB „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

46.

Šeimos gydytojo biblioteka: arterinė hipertenzija

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie epidemiologinius, etiopatogenezinius hipertenzijos ypatumus, hipertenzija sergančiųjų ištyrimo metodiką, kardiovaskulinės rizikos nustatymą, arterinės hipertenzijos gydymą, red. Virginijus Šapoka, leidėjas UAB „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

47.

Lietuvos akušerija ir ginekologija

Periodinis leidinys (leidžiamas 4 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija sveikatos priežiūros specialistams apie ginekologines ligas, jų komplikacijas, diagnostiką, gydymą, red. Rūta Jolanta Nadišauskienė, leidėjas UAB „Vitae Litera“, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

48.

Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas

Periodinis leidinys (leidžiamas 10 kartų per metus), prenumeruojamas. Leidinyje pateikiama informacija bendrosios praktikos gydytojams apie mokslinius darbus, šeimos gydytojo studijas, praktiką, klinikinius atvejus, red. Leonas Valius, leidėjas UAB „Vitae Litera“, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

49.

Stominfo

Periodinis leidinys (leidžiamas 6 kartus per metus), prenumeruojamas. Leidinyje pateikiama informacija bendrosios praktikos gydytojams odontologams, higienistams, dantų technikams apie odontologiją, periodontologiją, ortodontiją, chirurgiją, red. Vaidotas Sabaliauskas, leidėjas UAB „Vitae Litera“, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

50.

Gerontologija

Periodinis leidinys (leidžiamas 4 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie biologijos ir patofiziologijos tyrimus, vyresnio amžiaus žmonių ligų eigos ypatumus, šiuolaikinius diagnostikos, gydymo, reabilitacijos, slaugos deontologijos ir psichologijos, socialinės gerontologijos aktualijas, red. Vidmantas Alekna, leidėjas Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

51.

Odontologų rūmų žinios

Periodinis leidinys (leidžiamas 4 kartus per metus), platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie medicinos pasiekimus odontologijos strityje, supažindinama su Lietuvos Respublikos Odontologų rūmų veikla, odontologijos aktualijomis, red. Indrė Leliukaitė, leidėjas Lietuvos Respublikos odontologų rūmai, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

52.

Medicinos teorija ir praktika

Periodinis leidinys (leidžiamas 4 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie medicinos mokslinius tyrimus, klinikinius atvejus, red. Arvydas Kaminskas, ledėjas VšĮ „Medicinos mintis“, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

53.

Neurologijos seminarai

Periodinis leidinys (leidžiamas 4 kartus per metus), prenumeruojamas. Leidinyje pateikiama informacija apie neurologinių, neurochirurginių ir susijusių ligų diagnostiką, kliniką, gydymą ir profilaktiką, red. Valmantas Budrys, leidėjas, Lietuvos neurologijos asociacija, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

54.

Gydytojų žinios

Periodinis leidinys (leidžiamas 24 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija sveikatos priežiūros specialistams apie naujausius medicinos mokslo ir praktikos pasiekimus, pažangias technologijas, red. Kazimieras Valius, leidėjas Lietuvos gydytojų sąjunga, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

55.

Lietuvos endokrinologija

Periodinis leidinys (leidžiamas 4 kartus per metus), platinamas specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie endokrinologines ligas, jų komplikacijas, gydymą, red. Antanas Norkus, leidėjas Lietuvos endokrinologų draugija, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

56.

Medicina

Periodinis leidinys (mėnesinis), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie klinikinius tyrimus, medicinos naujoves, gydymo algoritmus ir rekomendacijas, red. Vilius Grabauskas, leidėjas Kauno medicinos universiteto leidykla, Kaunas.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

57.

Acta medica Lituanica

Periodinis leidinys (leidžiamas 4 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiami moksliniai straipsniai medicinos ir biomedicinos temomis, red. Vytautas Basys, leidėjas VšĮ Lietuvos mokslų akademijos leidykla, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

58.

Vaikų pulmonologija ir alergologija

Periodinis leidinys (leidžiamas 2 kartus per metus), platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiamos kvėpavimo ligų diagnostikos, gydymo ir metodinės rekomendacijos, red. Arūnas Valiulis, leidėjas Lietuvos vaikų pulmonologų draugija, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

59.

Lietuvos pediatrijos kronika

Periodinis leidinys (leidžiamas 2 kartus per metus), platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie pediatrijos naujoves, sveikatos politikos aktualijas, red. Arūnas Valiulis, leidėjas Lietuvos pediatrų draugija, Vilnius.

Dėl spaudinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-419/2010-05-10/ Įsigalioja nuo 2010-05-16/ Žin., 2010, Nr.56-2772)

 

60.

Vaistų knyga gydytojams ir farmacininkams

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie Lietuvoje registruotus vaistus, jų dozavimą, indikacijas, kontraindikacijas, red.: Rima Piličiauskienė, Dalia Bacevičienė, Loreta Pečiulienė, Eimantas Frankonis, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-485/ 2010-06-08/ Įsigalioja nuo 2010-06-09/ Žin., 2010, Nr.66-3318)

61.

Vaikų urgentinių būklių diagnostika ir gydymas

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiamos antibiotikoterapijos rekomendacijos, urgentinių situacijų diagnostikos ir gydymo metodikos, red. Loreta Galubauskienė, leidėjas UAB „Indigo print“, Kaunas.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-485/ 2010-06-08/ Įsigalioja nuo 2010-06-09/ Žin., 2010, Nr.66-3318)

62.

„Fast Facts“ serijos knyga: lėtinė obstrukcinė plaučių liga

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie lėtinės obstrukcinės ligos priežastis, eigą, progresavimą, diagnostiką, gydymą, red.: Willian MacNee, Stephen I. Rennard, leidėjas VšĮ „Nacionalinis medicinos mokymų centras“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-485/ 2010-06-08/ Įsigalioja nuo 2010-06-09/ Žin., 2010, Nr.66-3318)

63.

„Fast Facts“ serijos knyga: kasos ir tulžies latakų ligos

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie kasos ir tulžies latakų ligų diagnostiką ir gydymą, red.: John P. Neoptolemos, Manoop S. Bhutani, leidėjas VšĮ „Nacionalinis medicinos mokymų centras“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-485/ 2010-06-08/ Įsigalioja nuo 2010-06-09/ Žin., 2010, Nr.66-3318)

64.

Akušerija ginekologija šeimos gydytojo praktikoje

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie dažniausias moterų ligas, jų diagnostiką, gydymą, red. Gražina Drąsutienė, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-722/2010-08-19/ Įsigalioja nuo 2010-08-20/ Žin., 2010, Nr.99-5158)

65.

Reumatologijos pagrindai

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama reumatologinių ligų klasifikacija, sąnarių ligų diferencinė diagnostika, red. Teresė Leskauskienė, leidėjas UAB „Vitae Litera“, Kaunas.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-722/2010-08-19/ Įsigalioja nuo 2010-08-20/ Žin., 2010, Nr.99-5158)

66.

Klinikinė gastroenterologija

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie dažniausias virškinamojo trakto organų ligas, jų diagnostiką, gydymą, red.: Jonas Valantinas, Limas Kupčinskas, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-722/2010-08-19/ Įsigalioja nuo 2010-08-20/ Žin., 2010, Nr.99-5158)

67.

Nugaros skausmas

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje nurodomos nugaros skausmo priežastys, diagnostika ir gydymas, red.: Robert L. Swezey, Andrei Calin, leidėjas UAB „Nacionalinis medicinos mokymų centras“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-799/2010-09-25/ Įsigalioja nuo 2010-09-26/ Žin., 2010, Nr. 113-5800)

68.

Skausmo sindromų diagnostikos ir gydymo praktinis vadovas

Periodinis leidinys (leidžiamas 1 kartą per dvejus metus), platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie skausmo tipus, periferinę jutiminę sistemą, receptorius, skausmo perdavimo takus, skausmo klasifikacija pagal laipsnius, red. Virginijus Šapoka, leidėjas UAB „Baltijos idėjų grupė ir partneriai“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-799/2010-09-25/ Įsigalioja nuo 2010-09-26/ Žin., 2010, Nr. 113-5800)

69.

Kompensuojami vaistiniai preparatai 2010

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiamas kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynas, informacija, susijusi su kompensuojamųjų vaistinių preparatų išrašymu, red. Jūratė Saveikienė, leidėjas UAB „Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra“, Kaunas.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-799/2010-09-25/ Įsigalioja nuo 2010-09-26/ Žin., 2010, Nr. 113-5800)

70.

Infekcinių ligų vadovas

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie infekcines ligas, jų kliniką, diagnostiką, gydymą ir profilaktiką, red.: Arvydas Ambrozaitis, Alvydas Laiškonis, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-984/2010-12-18/ Įsigalioja nuo 2010-12-20/ Žin., 2010, Nr. 148-7628)

71.

Neonatologija

Vienkartinis leidinys, platinamas specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama neonatologijos raida, informacija apie naujagimių ligas, jų diagnostiką, gydymą, red. Eglė Markūnienė, leidėjas UAB „Vitae Litera“, Kaunas.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-984/2010-12-18/ Įsigalioja nuo 2010-12-20/ Žin., 2010, Nr. 148-7628)

72.

Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija

Periodinis leidinys (leidžiamas 2 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama psichikos ligų etiopatogenezė, diagnostika, gydymas, taip pat aprašomi psichofarmakologijos pasiekimai, red. Robertas Bunevičius, leidėjas Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija, Kaunas.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-177/2011-02-24/ Įsigalioja nuo 2011-03-04/ Žin., 2011, Nr. 26-1279)

73.

Endokrinologas.lt

Periodinis leidinys (leidžiamas 2-4 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama endokrinologinių ligų etiopatogenezė, diagnostika, gydymas, red. Antanas Norkus, leidėjas UAB „Medicininės informacijos centras“, Kaunas.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-177/2011-02-24/ Įsigalioja nuo 2011-03-04/ Žin., 2011, Nr. 26-1279)

74.

Minkštųjų audinių ligos (antras leidimas)

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama minkštųjų audinių patologinė fiziologija, epidemiologija, klasifikacija, diagnostika, gydymo rekomendacijos, red.: Cathy Speed, Brian Hazleman, Seamus Dalton, leidėjas VšĮ „Nacionalinis medicinos mokymų centras“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-829/2011-09-05/Įsigalioja nuo 2011-09-11/ Žin., 2011, Nr. 112-5276)

75.

Urgentinė neurologija

Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie urgentinių neurologinių būklių diagnostiką ir gydymą, red. Valmantas Budrys, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-829/2011-11-04/Įsigalioja nuo 2011-11-11/ Žin., 2011, Nr. 134-6389)

76.

Medicinos ir farmacijos žinios

Periodinis leidinys (leidžiamas 1 kartą per mėnesį), jį numatoma platinti tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie receptinius ir nereceptinius vaistinius preparatus, medicinos ir farmacijos naujienas, red. Lina Jurgaitienė, leidėjas VšĮ Farmacijos ir farmacijos rinkos institutas, Kaunas.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-1039/2011-12-07/Įsigalioja nuo 2011-12-18/ Žin., 2011, Nr. 154-7298)

77.

Pediatrijos praktinis vadovas

Vienkartinis leidinys, jį numatoma platinti tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie dažniausias vaikų ligas, jų diagnostiką, gydymą, red. Algimantas Raugalė, leidėjas UAB „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-65/2012-01-31/Įsigalioja nuo 2012-02-05/ Žin., 2012, Nr. 16-722)

78.

Vaikų gastroenterologija

Vienkartinis leidinys, jį numatoma platinti tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie vaikų virškinamojo trakto ligas, jų diagnostiką, gydymą, red. Warren P. Bishop, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-65/2012-01-31/Įsigalioja nuo 2012-02-05/ Žin., 2012, Nr. 16-722)

79.

„Fast Facts“ serijos knyga „Galvos skausmai“

Vienkartinis leidinys, jį numatoma platinti tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie galvos skausmo atsiradimo priežastis, diagnostiką, gydymą, red.: Richard Peatfield, David W. Dodick, leidėjas VšĮ Nacionalinis medicinos mokymų centras, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-65/2012-01-31/Įsigalioja nuo 2012-02-05/ Žin., 2012, Nr. 16-722)

80.

„Fast Facts“ serijos knyga „Lėtinis ir onkologinis skausmas“

Vienkartinis leidinys, jį numatoma platinti tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie lėtinio ir onkologinio skausmo sindromus, patogenezę, gydymo būdus, red.: Michael J. Cousins, Rollin M. Gallagher, leidėjas VšĮ Nacionalinis medicinos mokymų centras, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-65/2012-01-31/Įsigalioja nuo 2012-02-05/ Žin., 2012, Nr. 16-722)

81.

Oftalmologija

Vienkartinis leidinys, jį numatoma platinti tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie akių ligas, jų etiopatogenezę, kliniką, diagnostiką, gydymą, red. Mark Batterbury, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-241/2012-03-23/Įsigalioja nuo 2012-03-30/ Žin., 2012, Nr. 37-185

82.„Fast Facts“ serijos knyga „Rinitas“Vienkartinis leidinys, jį numatoma platinti tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie rinito kliniką, ligos eigą, progresavimą, diagnostiką, gydymą, red.: Glenis K. Scadding, Wystke J. Fokkens, leidėjas VšĮ Nacionalinis medicinos mokymų centras, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/ V-654/ 2012-06-29/ Įsigalioja nuo 2012-07-06/ Žin., 2012, Nr. 79-4113)

83.Vaistų knyga gydytojams ir farmacininkams 2012Vienkartinis leidinys, jį numatoma platinti tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie Lietuvoje registruotus vaistinius preparatus, jų indikacijas, dozavimą, vartojimo būdą, kontraindikacijas, red.: Arvydas Milašius, Palmira Leišytė, Rimas Jankūnas, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/ V-654/ 2012-06-29/ Įsigalioja nuo 2012-07-06/ Žin., 2012, Nr. 79-4113)
84.Neurologija: koncentruotas požiūrisVienkartinis leidinys, jį numatoma platinti tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie neurologines ligas, jų diagnostiką, gydymą, red.: Michael Swash, John Jestico, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/ V-654/ 2012-06-29/ Įsigalioja nuo 2012-07-06/ Žin., 2012, Nr. 79-4113)
85.Skausmo diagnostika ir sindromologijaVienkartinis leidinys, jį numatoma platinti tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie skausmo priežastis, diagnostiką, gydymą, red. Arūnas Ščiupokas, leidėjas UAB „Medicinos spaudos namai“, Kaunas.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/ V-654/ 2012-06-29/ Įsigalioja nuo 2012-07-06/ Žin., 2012, Nr. 79-4113)
86.Vaistų žinynas 2012Vienkartinis leidinys, jį numatoma platinti tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie Lietuvoje registruotus vaistinius preparatus, jų indikacijas, dozavimą, vartojimo būdą, kontraindikacijas, redaktoriai: Arvydas Milašius, Palmira Leišytė, Rimas Jankūnas, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-756/2012-08-03/Įsigalioja nuo 2012-08-10 Žin., 2012, Nr. 94-4862)
87. Darbo knyga: informacija apie vaistinius preparatus ir maisto papildus Periodinis leidinys (leidžiamas 4 kartus per metus), jį numatoma platinti tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie vaistinius preparatus, maisto papildus, pateikiamas kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynas, redaktorė Asta Šerkšnienė, leidėjas UAB „EVRC“, Vilnius. 

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo
(Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-863/2012-09-17/Įsigalioja nuo 2012-09-17 Žin., 2012, Nr.110-5601) 

88.Diagnostikos ir gydymo algoritmai vaistininkuiPeriodinis leidinys (leidžiamas 1 – 2 kartus per metus), jį numatoma platinti tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie ligų patogenezę, kliniką, diagnostiką, gydymą, redaktorius Albinas Naudžiūnas, leidėjas UAB „Farmacijos namai“, Kaunas.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-1101/2012-12-05/Įsigalioja nuo 2012-12-12 Žin., 2012, Nr. 144-7444) 

89.Raumenų ir skeleto sistemaVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie raumenų ir skeleto sistemos ligas, jų kliniką, diagnostiką ir gydymą, redaktoriai: Philip Sambrook, Thomas Taylor, Leslie Schrieber, Andrew M. Ellis, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-52/2013-01-17/ Įsigalioja nuo 2013-01-25/ Žin., 2013, Nr. 9-377) 

 

 90.Diferencinė diagnostikaVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie širdies – kraujagyslių, kvėpavimo, urogenitalinės, endokrinologinės, raumenų ir skeleto sistemų ligas, jų kliniką, diagnostiką ir diferencinę diagnostiką, red.: Andrew T. Raftery, Eric Lim, Andrew J. K. Ostor, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-162/2013-02-12/ Įsigalioja nuo 2013-02-20/ Žin., 2013, Nr. 19-946) 

 91.Diabetinė neuropatijaVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie diabetinės neuropatijos epidemiologiją, klasifikaciją, diagnostiką ir gydymą, red. Antanas Norkus, leidėjas UAB „Medicininės informacijos centras“, Kaunas.

 Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-162/2013-02-12/ Įsigalioja nuo 2013-02-20/ Žin., 2013, Nr. 19-946)

 92.„Fast Facts“ serijos knyga „Širdies nepakankamumas“Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie širdies nepakankamumo epidemiologiją, patogenezę, diagnostiką, gydymą, red.: Dariusz Korczyk, Thomas H. Marwick, Gerry Kaye, leidėjas VšĮ „Nacionalinis mokymų centras“, Vilnius.

 Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-162/2013-02-12/ Įsigalioja nuo 2013-02-20/ Žin., 2013, Nr. 19-946)

93.Dietinis gydymas bendrojoje praktikojeVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie maisto produktų grupes, maisto medžiagas, mitybos būklės vertinimą, dietinį gydymą, redaktorė Jūratė Dobrovolskienė, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-474/2013-05-08/ Įsigalioja nuo 2013-05-16/ Žin., 2013, Nr. 50-2513)

 

 94. Vaistų žinynas 2013Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie Lietuvoje registruotus vaistinius preparatus, jų indikacijas, dozavimą, vartojimo būdus, kontraindikacijas, redaktoriai: Arvydas Milašius, Palmira Leišytė, Rimas Jankūnas, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-689/2013-07-09/ Įsigalioja nuo 2013-07-14/ Žin., 2013, Nr. 75-3808) 

 95. Širdies ligosVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie širdies ir kraujagyslių sistemos ligas, jų kliniką, diagnostiką, gydymą, redaktorius Adrian Chenzbraun, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-787/2013-08-27/ Įsigalioja nuo 2013-09-01/ Žin., 2013, Nr. 92-4599)

96.Stomatologija Baltic Dental and Maxillofacial JournalPeriodinis leidinys (leidžiamas 4 kartus per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie odontologinių ligų kliniką, diagnostiką, gydymą, redaktorius Juozas Žilinskas, leidėjas VšĮ „Odontologijos studija“, Kaunas.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/ V-1244/ 2013-12-27/ Įsigalioja nuo 2013-12-31/ Žin., 2013, Nr. 138-6976)

97.Seksualinė medicinaPeriodinis leidinys (leidžiamas 1 kartą per metus), platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie seksualines problemas, lytinės funkcijos sutrikimus, redaktorius Robertas Adomaitis, leidėja Seksualinės medicinos draugija, Vilnius.Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/ V-1244/ 2013-12-27/ Įsigalioja nuo 2013-12-31/ Žin., 2013, Nr. 138-6976)
98.Diabetinė neuropatijaVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie diabetinės neuropatijos epidemiologiją, klasifikaciją, diagnostiką ir gydymą, red. Antanas Norkus, leidėjas UAB „Medicininės informacijos centras“, Vilnius.Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/ V-423/ 2014-03-31/ Įsigalioja nuo 2014-04-05 Nr. 4100)
99.Skausmo medicinos aktualijosPeriodinis leidinys (leidžiamas 1 kartą per metus), prenumeruojamas, jį numatoma platinti tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie skausmo diagnostiką ir gydymą, red. Virginijus Šapoka, leidėja UAB „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai, Vilnius.Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/ V-496/ 2014-04-23/ Įsigalioja nuo 2014-05-07 Nr. 5126)
100.Neurologinis ištyrimasVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie neurologines ligas, jų diagnostiką ir gydymą, red.: J. A. Goodfellow, N. Burton, leidėja UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/ V-837/2014-07-28/Įsigalioja nuo 2014-08-02 Nr.10783)
101.Vaistų žinynas 2014Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie Lietuvoje registruotus vaistinius preparatus, jų indikacijas, dozavimą, vartojimo būdus, kontraindikacijas, red. R. Jankūnas, leidėja UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/ V-837/2014-07-28/Įsigalioja nuo 2014-08-02 Nr. 10783)
102.Priešlaikinės ejakuliacijos gydymo rekomendacijosVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie priešlaikinės ejakuliacijos diagnostiką, gydymą, red. Robertas Adomaitis, leidėjas VšĮ Nacionalinis mokymų centras, Vilnius.Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/ V-993/2014-09-29/Įsigalioja nuo 2014-10-01 Nr. 13241)
103.Endokrininių ligų aktualijosPeriodinis leidinys (leidžiamas 1 kartą per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie endokrinines ligas, jų diagnostiką, gydymą, red. V. Urbanavičius, leidėja UAB „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai, Vilnius.Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-1096/2014-10-22/Įsigalioja nuo 2014-11-08 Nr. 16270)
104.Alerginės odos ligosVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie alergines odos ligas, jų etiologiją, patogenezę, diagnostiką, gydymą, red. L. Malinauskienė, leidėja UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-1096/2014-10-22/Įsigalioja nuo 2014-11-08 Nr. 16270)
105.Mediko darbo knygaVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie įvairias ligas (širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, LOPL, cukrinis diabetas ir kt.), jų diagnostiką, gydymą, red.: V. Žilinskaitė, E. Danila, V. Budrys, D. Jatužis, P. Šerpytis, J. Badarienė, V. Urbanavičius, leidėja UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-1096/2014-10-22/Įsigalioja nuo 2014-11-08 Nr. 16270)
106.Klinikinė pulmonologijaVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie kvėpavimo organų sistemos ligas, jų etiologiją, patogenezę, diagnostiką, gydymą, red. Edvardas Danila, leidėja UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-41/2015-01-15/Įsigalioja nuo 2015-01-21 Nr. 845)
107.Vaistų žinynas 2015Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie Lietuvoje registruotus vaistinius preparatus, jų indikacijas, dozavimą, vartojimo būdus, kontraindikacijas, red. Rimas Jankūnas, leidėja UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-41/2015-01-15/Įsigalioja nuo 2015-01-21 Nr. 845)
108.Urgentika pediatrijojeVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie pediatrinių urgentinių ligų diagnostiką, gydymą, red. Loreta Galubauskienė, leidėja UAB „Indigo print“, Kaunas.Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-221/2015-02-18/Įsigalioja nuo 2015-02-24 Nr. 2614)
109.Geriatrijos aktualijosPeriodinis leidinys (leidžiamas 1 kartą per metus), prenumeruojamas, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie geriatrinių ligų diagnostiką, gydymą, profilaktiką, red. Jurgita Knašienė, leidėja UAB „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai, Vilnius.Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-566/2015-05-04/Įsigalioja nuo 2015-05-08 Nr. 07036)
110.Ortopedija ir reumatologija: koncentruotas požiūrisVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie raumenų ir skeleto sistemos ištyrimą, reumatologinių, traumatologinių, ortopedinių simptomų ir sindromų diagnostiką, diferencinę diagnostiką, gydymą, red. Andrius Šimkus, leidėja UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-668/2015-05-28/Įsigalioja nuo 2015-06-02 Nr. 2015-08517)

111.DASH DIETA. Dietinė mityba esant metabolizmo sutrikimui ir dideliam kraujospūdžiuiVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie dietinę mitybą esant metabolizmo sutrikimams, dideliam kraujospūdžiui ir sergant įvairiomis kardiologinėmis ligomis, red. S. Chhabra, leidėja UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-798/2015-06-23/Įsigalioja nuo 2015-06-30 Nr. 2015-10277)

112. Erekcijos disfunkcijaVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie erekcijos disfunkciją, jos diagnostiką, gydymą, red.: E. R. Schwarz, R. Adomaitis, leidėja UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-798/2015-06-23/Įsigalioja nuo 2015-06-30 Nr. 2015-10277)

113.Urgentinė kardiologijaVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie kardiologinius sindromus, jų diagnostiką, gydymą, red.: S. G. Myerson, R. P. Choudhury, A. R. J. Mitchell, G. Navickas, leidėja UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas/V-798/2015-06-23/Įsigalioja nuo 2015-06-30 Nr. 2015-10277)

114.MedekspresasPeriodinis leidinys (leidžiamas 4 kartus per metus), platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie įvairių ligų simptomus, diagnostiką, gydymą, red. Rūta Vederytė, leidėjas UAB „Hounds“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-14/ 2019-01-03/Įsigalioja nuo 2019-01-05 Nr. 153)

115.Mediko knygaVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie įvairias ligas (širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, bronchinė astma, cukrinis diabetas ir kt.), jų diagnostiką, gydymą, red.: D. Jatužis, J. Miciulevičienė, Ž. Petrulionienė, E. Danila, R. Zablockis, V. Žilinskaitė, leidėja UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1516/ 2015-12-29/Įsigalioja nuo 2015-12-31 Nr. 20980)

 

 116. Vaikų klinikinio ištyrimo vadovasVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie vaikų ligas, jų diagnostiką, gydymą, red.: R. Brugha, M. Marlais, E. Abrahamson, leidėja UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1516/ 2015-12-29/Įsigalioja nuo 2015-12-31 Nr. 20980)

 117. Vaistų žinynas 2016Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie Lietuvoje registruotus vaistinius preparatus, jų indikacijas, dozavimą, vartojimo būdus, kontraindikacijas, red.: R. Jankūnas, P. Leišytė, A. Milašius, leidėja UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1516/ 2015-12-29/Įsigalioja nuo 2015-12-31 Nr. 20980)

118.Neurologijos aktualijosPeriodinis leidinys (leidžiamas 1 kartą per metus), platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie neurologinių ligų simptomus, diagnostiką, gydymą, red. Dalius Jatužis, leidėjas UAB „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-421/2016-03-30/Įsigalioja nuo 2016-04-01 Nr. 6688)

119.NeurologijaVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie neurologinių ligų simptomus, sindromus, diagnostiką, gydymą, red.: G. Fuller, M. Manford, R. Kaladytė, leidėja UAB „Vaistų žinios“, Vilnius

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-519/2016-04-26/Įsigalioja nuo 2016-04-29 Nr. 10591)

 

120.Ginekologijos aktualijos Periodinis leidinys (leidžiamas 1 kartą per metus), platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie ginekologinių ligų simptomus, diagnostiką, gydymą, red. Ž. Bumbulienė, leidėjas UAB „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai, VilniusDėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-519/2016-04-26/
Įsigalioja nuo 2016-04-29 Nr. 10591)
121.Pulmonologijos naujienosPeriodinis leidinys (leidžiamas 1 kartą per metus), platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie plaučių ligų simptomus, diagnostiką, gydymą, red. R. Zablockis, leidėjas Lietuvos pulmonologų draugija, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-606/2016-05-09/
Įsigalioja nuo 2016-05-13 Nr. 12516)

122.Galvos skausmas ABCLeidinys vienkartinis, jį numatoma platinti tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie galvos skausmą, nurodomos atsiradimo priežastys, diagnostika, gydymas, red.: A. MacGregor, A. Frith, leidėjas VšĮ „Nacionalinis mokymų centras“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-698/2016-06-02/Įsigalioja nuo 2016-06-08 Nr. 15409)

123.Širdies ligos ir cukrinis diabetasVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie širdies ligas ir cukrinį diabetą, jų simptomus, diagnostiką, gydymą, red.: M. Fisher, Ž. Visockienė, M. Girdžiūtė, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-755/2016-06-13/Įsigalioja nuo 2016-06-21 Nr. 17242)

124. Dešimties minučių konsultacija: arterinė hipertenzija

 

 Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie arterinę hipertenziją, jos simptomus, diagnostiką, gydymą, red.: M. Brown, G. de Backer, M. Kirby, F. Sanchez, J. Barysienė, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-755/2016-06-13/Įsigalioja nuo 2016-06-21 Nr. 17242) 

125.„Fast Facts“ serijos knyga „Hipertenzija“Vienkartinis leidinys, jį numatoma platinti tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie hipertenzinių ligų diagnostiką, klinikinius tyrimus, gydymą, red.: G. A. Macgregor, M. Stowasser, leidėjas VšĮ „Nacionalinis mokymų centras“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1105/2016-09-26/Įsigalioja nuo 2016-09-30 Nr. 24226)

126.Farmacinės rūpybos vadovasPeriodinis leidinys (leidžiamas 1 kartą per metus), platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie farmacinės rūpybos paslaugas, red. E. Tarasevičius, leidėjas UAB „Baltijos idėjų grupė ir partneriai“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1494/2016-12-29/Įsigalioja nuo 2016-12-31 Nr. 30167)

127.Inkstų ir širdies kraujagyslių ligos

Periodinis leidinys (leidžiamas 1 kartą per metus), platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie inkstų ir širdies ligų simptomus, diagnostiką, gydymą, red. M. Miglinas, leidėjas UAB „Baltijos idėjų grupė ir partneriai“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1494/2016-12-29/Įsigalioja nuo 2016-12-31 Nr. 30167

128.

Psichiatrijos naujienos

Periodinis leidinys (leidžiamas 1 kartą per metus), platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie psichikos ligų diagnostiką, gydymą, red. A. Navickas, leidėjas UAB „Baltijos idėjų grupė ir partneriai“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1494/2016-12-29/Įsigalioja nuo 2016-12-31 Nr. 30167)

129.Vaistų žinynas 2017Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie Lietuvoje registruotus vaistinius preparatus, jų indikacijas, dozavimą, vartojimo būdus, kontraindikacijas, red.: R. Jankūnas, P. Leišytė, A. Milašius, leidėja UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-87/2017-02-01/Įsigalioja nuo 2017-02-03 Nr. 1940) 
130.Vaistų knyga gydytojams ir farmacininkams 2017Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama naujausia informacija apie Lietuvoje registruotus vaistinius preparatus, red.: R. Jankūnas, P. Leišytė, A. Milašius, leidėja UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-87/2017-02-01/Įsigalioja nuo 2017-02-03 Nr. 1940)
131.Kardiologijos aktualijosLeidinys periodinis (leidžiamas 1 kartą per metus), platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie kardiologinių ligų simptomus, diagnostiką, gydymą, red. Ž. Petrulionienė, leidėjas UAB „Baltijos idėjų grupė ir partneriai“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-423/2018-04-16/
Įsigalioja nuo 2018-04-19 Nr. 6187)

132.Diabetinė nefropatijaVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie diabetinės nefropatijos ankstyvą diagnostiką, diferencinę diagnostiką, gydymą, red. A. Norkus, leidėjas UAB „Medicininės informacijos centras“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-799/2018-07-13/
Įsigalioja nuo 2018-07-18 Nr. 2018-12118)

133.Vaistų žinynas 2018Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie Lietuvoje registruotus vaistinius preparatus, jų indikacijas, dozavimą, vartojimo būdus, kontraindikacijas, red.: R. Jankūnas, P. Leišytė, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-950/2018-08-27/Įsigalioja nuo 2018-08-29 Nr. 13496)

 

134.Vaistų žinynas 2019Vienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie Lietuvoje registruotus vaistinius preparatus, jų indikacijas, dozavimą, vartojimo būdus, kontraindikacijas, red.: R. Jankūnas, P. Leišytė, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-589/2019-05-17/Įsigalioja nuo 2019-05-22 Nr. 8027)

135.Lėtinė obstrukcinė plaučių ligaVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama naujausia informacija apie lėtinės obstrukcinės plaučių ligos naujausius diagnostikos, gydymo ir ilgalaikės priežiūros metodus, red. Graeme P. Currie, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-589/2019-05-17/Įsigalioja nuo 2019-05-22 Nr. 8027)

136.Psichiatrijos žiniosLeidinys periodinis (leidžiamas 4 kartus per metus), platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiamos teorinės ir praktinės, klinikinės, organizacinės, istorinės ir kitos aktualios temos, susijusios su psichikos sveikatos priežiūra, red. Nijolė Goštautaitė Midttun, leidėjas Lietuvos psichiatrų asociacija, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas V-782/2019-07-04/Įsigalioja nuo 2019-07-06 Nr. 11203)

 

137.Gastroezofaginio refliukso liga (GERL) kišeninis vadovasLeidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie gastroezofaginio refliukso ligą, nagrinėjama ligos apibrėžtis, paplitimas, etiologija, patogenezė, klinika bei komplikacijos, red. Priti Chugh, leidėjas VšĮ „Nacionalinis mokymų centras“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1277/2019-11-11/
Įsigalioja nuo 2019-11-13 Nr. 18108)

 

138.Klinikiniai atvejai šeimos gydytojo darbeVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie šeimos gydytojo darbe pasitaikančius klinikinius atvejus, red.: C. Cooper, M. Block, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1277/2019-11-11/Įsigalioja nuo 2019-11-13 Nr. 18108)

139.Skubi širdies sveikatos priežiūraVienkartinis leidinys, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama naujausia informacija apie ūmias širdies ligas ir jų gydymą, red.: E. Menzies-Gow, Ch. Spiers, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1277/2019-11-11/
Įsigalioja nuo 2019-11-13 Nr. 18108)

140.Bendrųjų nusiskundimų diferencinė diagnostikaLeidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija, kaip diagnozuoti bendruosius nusiskundimus, red.: Robert H. Seller, Andrew B. Symons, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

 

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1349/2019-11-27/

 

Įsigalioja nuo 2019-11-30 Nr. 19187)

 

141.Endokrininių ligų diagnostikos ir gydymo algoritmaiLeidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie dažniausiai pasitaikančių endokrininių ligų, jų komplikacijų bei lydinčių ligų kliniką, diagnostiką, gydymą, red. A. Norkus, leidėjas UAB „Medicininės informacijos centras“, Didžioji Riešė.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1349/2019-11-27/

Įsigalioja nuo 2019-11-30 Nr. 19187)

142.Farmacijos evoliucijos istorija. 1 dalisLeidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie farmacijos istorijos evoliuciją, red. Teresė Leskauskienė, leidėjas UAB „Vitae Litera“, Kaunas.

 Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-658/2020-04-01/Įsigalioja nuo 2020-04-04 Nr. 7088)

 

 143. Farmacijos evoliucijos istorija. 2 dalis Leidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie farmacijos istorijos evoliuciją, red. Jovilė Čižikaitė, leidėjas UAB „Vitae Litera“, Kaunas Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-658/2020-04-01/Įsigalioja nuo 2020-04-04 Nr. 7088)
 144. Farmacijos evoliucijos istorija. 3 dalis Leidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie farmacijos istorijos evoliuciją, red. Jovilė Čižikaitė, leidėjas UAB „Vitae Litera“, Kaunas

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-658/2020-04-01/Įsigalioja nuo 2020-04-04 Nr. 7088)

145.Ausų, nosies ir gerklės ligos. Praktinis vadovasLeidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija, kaip diagnozuoti ir gydyti ausų, nosies ir gerklės ligas, red.: James Russell Tysome, Rahul Govind Kanegaonkar, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-864/2020-04-15/
Įsigalioja nuo 2020-04-18 Nr. 8054)

 

146.Klinikinis dietų vadovasLeidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie kelias dietas, kaip jos veikia, pateikiami tyrimai, išvardyti dietų pranašumai, trūkumai, red.: Caroline Apovian, Elizabeth Brouillard, Lorraine Young, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1385/2020-06-05/
Įsigalioja nuo 2020-06-09 Nr. 12473)

 147.Vaistų žinynas 2020Leidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie vaistinius preparatus, nurodomos indikacijos, dozavimas, vartojimo būdas, kontraindikacijos, red.: Rimas Jankūnas, Palmira Leišytė, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1385/2020-06-05/
Įsigalioja nuo 2020-06-09 Nr. 12473)
148.Širdies ir kraujagyslių sistemaLeidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie širdies ir kraujagyslių sistemą. Knygoje aptariama tiek normali sistemos struktūra, tiek galimi funkcijų sutrikimai, jų išsivystymo mechanizmai, susidariusių patologijų ištyrimo būdai, red.: Philip I. Aaronson, Jeremy P. T. Ward, Michelle J. Connolly, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1972/2020-09-03/
Įsigalioja nuo 2020-09-05Nr. 18767)

149.Simptomų apibūdinimai vaistininkamsLeidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie dažniausiai pacientų vaistininkams išsakomus simptomus, jų interpretacijos ir gydymo rekomendacijos, red.: Blenkinsopp Alison, Duerden Martin, Blenkinsopp John, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-2560/ 2020-11-06/
Įsigalioja nuo 2020-11-07 Nr. 23429)

 

150.Vaistų žinynas 2021Leidinys periodinis (leidžiamas 2 kartus per metus), platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie Lietuvoje registruotus vaistinius preparatus, jų indikacijas, dozavimą, vartojimo būdus, kontraindikacijas, red.: R. Jankūnas, P. Leišytė, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1349/ 2021-06-08/
Įsigalioja nuo 2021-06-09 Nr. 13104)

151.Alergija ir astmaLeidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiami sistemingi alergijos ir astmos aspektai, aprašomos pagrindinės medicininių būklių diagnozės ir išsamus jų valdymas, red. Amtul Salam Sami, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1791/ 2021-08-02/
Įsigalioja nuo 2021-08-03 Nr. 16924)

 

152.Gera savijauta. Praktiniai patarimai medikams, kaip stiprinti emocinę sveikatąLeidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija kaip spręsti emocinės sveikatos ir gerovės problemas, su kuriomis susiduria gydytojai ir slaugytojai savo darbe, red. Rachel K. Thomas, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-2779/ 2021-12-09/
Įsigalioja nuo 2021-12-10 Nr. 25539)

 

153.Hipertenzijos vadovasLeidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie hipertenzijos epidemiologinius, patofiziologinius, diagnostinius ir gydymo aspektus, red. Rachel K. Thomas, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-2779/ 2021-12-09/
Įsigalioja nuo 2021-12-10 Nr. 25539)

154.Naudingų skaičiavimų slaugytojams gidasLeidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama farmakologijos pagrindų aritmetika ir vaistų dozavimas, red.: J. D. Gatford, N. M. Phillips, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-2827/ 2021-12-13/
Įsigalioja nuo 2021-12-14 Nr. 25678)

 

155.Kvėpavimo sistemos priežiūra: tyrimai ir gydymas Leidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie kvėpavimo sistemos ligas, red. Deborah Duncan, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius. Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-761/ 2022-04-14/ Įsigalioja nuo 2022-04-15 Nr. 7767)
156. Diferencinės diagnostikos algoritmai Leidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie tai kaip vertinti paciento simptomus ir patobulinti klinikinio mąstymo įgūdžius bei diagnozės nustatymą, red. Nigel Fong, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius. Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-761/ 2022-04-14/

Įsigalioja nuo 2022-04-15 Nr. 7767)

157. Endokrinologija I dalis. Bendroji endokrinologija Leidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie vidaus ligas ir joms tirti naudojamus metodus, red. Sandra Cvilikaitė, leidėjas UAB „Vitae Litera“, Vilnius. Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-761/ 2022-04-14/

Įsigalioja nuo 2022-04-15 Nr. 7767)

158. Endokrinologija II dalis. Cukrinis diabetas Leidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie cukrinio diabeto nustatymo metodus, red. Sandra Cvilikaitė, leidėjas UAB „Vitae Litera“, Vilnius. Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-761/ 2022-04-14/

Įsigalioja nuo 2022-04-15 Nr. 7767)

 159. LOPL Leidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija, kokių klausimų sulaukia gydytojai iš pacientų, sergančių LOPL, ir kaip į juos atsakyti teisingai, red.: Blenkinsopp Alison, Duerden Martin, Blenkinsopp John, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.
 

 Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1144/ 2022-06-27/

Įsigalioja nuo 2022-06-28 Nr. 13656)

160.Hipertenzijos paslaptysLeidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie hipertenzijos etiologiją, patogenezę, diagnostiką, gydymą ir profilaktiką, red.: Edgar V. Lerma, James M. Luther, Swapnil Hiremath, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

 

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1464/ 2022-09-19/

Įsigalioja nuo 2022-09-21 Nr. 19160)
  

161.Neurologija: vaizdinis požiūrisLeidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija kaip teisingai diagnozuoti neurologinius sindromus, red.: Sunjay Parmar, Dame Pamela Shaw, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1464/ 2022-09-19/

Įsigalioja nuo 2022-09-21 Nr. 19160)
 

 162. Įdomioji alergologijaLeidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje aprašomi reti ir negirdėti alergijos atvejai, kaip jie pasireiškia, kokie yra gydymo būdai, red. Ieva Bakanovaitė, leidėjas UAB „Vitae Litera“, Vilnius.Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1464/ 2022-09-19/

Įsigalioja nuo 2022-09-21 Nr. 19160)
 

163.Klinikiniai gebėjimai. Kišeninis slaugos vadovasLeidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie būtinus šiuolaikinio slaugytojo klinikinius įgūdžius, red. Rob Schwarz, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-4/ 2023-01-03/

Įsigalioja nuo 2023-01-04 Nr. 77)

164.Kaip interpretuoti EKG. Praktinis vadovasLeidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie elektrokardiogramos (EKG) interpretavimo pagrindus, papildytus klinikine informacija, red. Andrew Houghton, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-4/ 2023-01-03/

Įsigalioja nuo 2023-01-04 Nr. 77)

 165.Lėtinė obstrukcinė plaučių liga. Trumpas vadovasLeidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie lėtinę obstrukcinę plaučių ligą, bei pateikiamos gydymo rekomendacijos, red. Sandra Cvilikaitė, leidėjas UAB „Vitae Litera“, Kaunas.

 

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-258/ 2023-02-24/

 

Įsigalioja nuo 2023-02-25 Nr. 3338)

 

166.Depresijos (klinika, chronobiologija, gydymas)Leidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie depresijos diagnostiką, gydimo principus, red. Sergejus Anduškevičius, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-665/ 2023-06-12/

Įsigalioja nuo 2023-06-13 Nr. 11636)

167.Anatomija ir fiziologija slaugos specialistamsLeidinys vienkartinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie žmogaus anatomiją ir fiziologiją, red. Ian Peate, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.

Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-1081/ 2023-10-12/
Įsigalioja nuo 2023-10-13 Nr. 20156)

 

168.Lietuvos farmacijos žiniosLeidinys periodinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie medicinos ir farmacijos mokslo bei praktikos aktualijas, red. Ona Ragažinskienė, leidėjas Lietuvos farmacijos sąjunga, Kaunas.Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/ Įsakymas V-51/2024-01-16/ Įsigalioja nuo 2024-01-17 Nr. 591)

 

Atnaujinimo data: 2024-01-17