Paraiškų, pranešimų ir prašymų formos

Gamybos licencijos paraiška  53,3 Kb (Forma)
(Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-847)

Didmeninio platinimo licencijos paraiška  34,1 Kb (Forma)
(Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-847)

Vaistinės veiklos licencijos paraiška  68 Kb (Forma)
(Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-847)

Farmacinės veiklos su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis licencijos paraiška  26 Kb (Forma)
(Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-894)

Paraiška gauti leidimą gaminti pažangios terapijos vaistinius preparatus konkretiems pacientams pagal gydytojo paskyrimą  108 Kb (Forma)
(Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-675)

Prašymas įrašyti į Lietuvos Respublikoje registruotų veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų ir platintojų sąrašą  213 Kb (Forma)
(Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-781)

Prašymas įrašyti asmenį į Lietuvos Respublikoje registruotų vaistinių preparatų prekybos tarpininkų sąrašą  20 Kb (Forma)

Prašymas įrašyti juridinį asmenį į Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąrašą rekomendacinė forma

Pranešimas apie siūlymą parduoti vaistinius preparatus gyventojams naudojantis informacinės visuomenės paslaugomis    56 Kb (Forma)
(Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1491)

Pranešimas apie farmacinės rūpybos paslaugos teikimą   54 Kb (Forma) 
(Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1490)

Prašymas suteikti farmacijos specialisto spaudo numerį  115 Kb (Forma) (Pildymo pavyzdys)
(Forma patvirtinta Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos  prie Lietuvos Respublikos sveikatos  apsaugos ministerijos viršininko 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. (1.72E)1A-551)

Paraiška vaistininko praktikos licencijai gauti  77 Kb (Forma) (Pildymo pavyzdys)
(Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-1012)

Pranešimas apie vaistininko profesinės kvalifikacijos kėlimą ir vertimąsi vaistininko praktika  60 Kb (Forma) (Pildymo pavyzdys)
(Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-1012)


Prašymas įrašyti į vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą  69 Kb (Forma) (Pildymo pavyzdys)
(Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1052)


Pranešimas apie vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos kėlimą ir vertinąmsi vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) praktika  54 Kb (Forma) (Pildymo pavyzdys)
(Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1052) 

 
Prašymas patikslinti vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašo duomenis  31 Kb (Pildymo pavyzdys)

  
Paraiška patikslinti vaistininko praktikos licenciją  31 Kb (Pildymo pavyzdys)

 

EudraGMDP duomenų bazė 2022 m. prijungta prie Europos vaistų agentūros SPOR OMS adresų duomenų bazės


 


   

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-08 17:36:33

Atnaujinimo data: 2023-10-25