Realizuotų vaistų pakuočių ataskaitų teikimas

Realizuotų vaistų pakuočių ataskaitos teikiamos, remiantis Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. (1.4)1A-1046 „Dėl ataskaitų apie Lietuvos Respublikoje parduotų vaistinių preparatų pakuočių kiekį ir turimus neparduotus vaistinių preparatų pakuočių likučius pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, 122-6171 patvirtinta tvarka

Pilnas vaistinių preparatų sąrašas pakuočių lygyje

Atnaujinimo data: 2023-09-02