Informacija apie Tarnybos administracijos (struktūrinius padalinius) struktūrą

Tarnybos administracijos (struktūrinių padalinių) struktūrą, tvirtinamą sveikatos apsaugos ministro įsakymu, sudaro:

Viršininkas 
Viršininko pavaduotojas   
Vyriausiasis specialistas (Ryšiams su visuomene)
Patarėjas
Vaistų registracijos skyrius 
Vaistų stebėsenos ir informacijos skyrius
Farmacinės veiklos licencijavimo skyrius 
Rinkos priežiūros skyrius
Vaistų kontrolės laboratorija
Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyrius
Sveikatos technologijų vertinimo skyrius
Administravimo ir išteklių valdymo skyrius
Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyrius
Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyrius

Atnaujinimo data: 2023-09-03