Standartiniai terminai ir jų apibrėžtys

VVKT  viršininko įsakymu patvirtinti ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuoti vaistinių preparatų farmacinių formų, jų trumpųjų formų, talpyklių, uždorių, vartojimo įtaisų, sudėtinių farmacinių formų, sudėtinių standartinių terminų, vartojimo būdų ir metodų, sudėtinių pakuočių, pateikimo vienetų standartiniai  terminai ir jų apibrėžtys yra skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banko informacinėje duomenų bazėje, adresu: http://terminai.vlkk.lt

Atnaujinimo data: 2023-10-24