Europos farmakopėjos monografijų tinkamumo pažymėjimai (CEP)

Informacija apie galiojančius, negaliojančius ar laikinai sustabdytus Europos farmakopėjos monografijų tinkamumo pažymėjimus (CEP) yra skelbiama Europos direktorato vaistų kokybei ir sveikatos rūpybai (EDQM) internetinėje duomenų paieškos bazėje „Certification“, kurią galite rasti šiuo adresu:
https://extranet.edqm.eu/publications/recherches_CEP.shtml


Europos farmakopėjos tinkamumo pažymėjimo išdavimas, atnaujinimas, sustabdymas ar panaikinimas vykdomas vadovaujantis EDQM dokumentais ir gaidais, kurie skelbiami EDQM internetinėje duomenų bazėje:
https://www.edqm.eu/en/certification-policy-documents-guidelines 
 

Atnaujinimo data: 2023-10-24