Standartinių terminų sąrašai

Standartinių terminų sąrašai

1. Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašas (Sąrašas)
(Patvirtinta Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1A-551, Valstybės žinios, 2009, Nr.69-2828 (aktuali redakcija 2023-12-22)) 

2. Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų anglų, lietuvių ir lotynų kalbomis sąrašas (Sąrašas)
(Patvirtinta Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 1A-658 (Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1542 redakcija) (aktuali redakcija 2023-12-08)

3. Pagalbinių medžiagų, kurias būtina nurodyti ant vaistinio preparato pakuotės ir informaciniame lapelyje,sąrašas (Sąrašas)
(Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-596, Valstybės žinios, 2007, Nr.78-3176)

4. Farmacinių formų standartinių terminų ir jų trumpųjų pavadinimų sąrašas, Sudėtinių farmacinių formų standartinių terminų sąrašas, Sudėtinių standartinių terminų sąrašas, Talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų standartinių terminų sąrašas, Vartojimo būdų ir metodų standartinių terminų sąrašas , Sudėtinių pakuočių standartinių terminų sąrašas bei Pateikimo vienetų standartinių terminų sąrašas (Sąrašai)
(Patvirtinta Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1A-159, Valstybės žinios, 2011, Nr. 25-1244 (aktuali redakcija 2023-12-22))

5. Farmacinių formų, talpyklių, uždorių, vartojimo įtaisų, sudėtinių farmacinių formų, vartojimo būdų ir metodų standartiniai terminai įrašomi ir keičiami pagal Europos direktorato vaistų kokybei bei vaistų rūpybai (EDQM) "Standartinių terminų įvadą ir vartojimo vadovą" (Standard Terms Introduction and Guidance for Use)  

6. Standartinių terminų įrašymo į Europos direktorato vaistų kokybei ir sveikatos rūpybai standartinių terminų sąrašą tvarka  (Informacija)
(Parengta Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pagal Europos direktorato vaistų kokybei ir sveikatos rūpybai (EDQM) „Standartinių terminų įvadą ir vartojimo vadovą“/2019-12-18)
 

Atnaujinimo data: 2023-12-27