Temos, kuriomis Tarnybos darbuotojai teikia konsultacijas

 

Tema

Darbuotojas

Tel. nr. ir/arba el. paštas

Tarnybos darbo laiką, kada galima priduoti dokumentus; apie raštų registravimą; parengtų dokumentų išdavimą

Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus darbuotojai, atsakingi už dokumentų valdymą

+ 370 5 263 9264
+ 370 686 77395 

Ryšiams su visuomene, žiniasklaida

Aistė Tautvydienė

+ 370 608 10 849
[email protected]

Elektroninių bylų reikalavimai

Aušrė Masiukaitė

+ 370 683 14 722

Rinkliavų grąžinimas (vaistų registravimas)

Aušrė Masiukaitė

+ 370 683 14 722

Registracija (nacionalinė procedūra)

Rūta Buckiūnaitė

+ 370 684 50 878

Registracijos pažymėjimo sąlygų keitimai (nacionalinė procedūra) – IB tipo keitimai (kokybiniai)

Edita Skrupskienė

+ 370 683 13 580

Registracijos pažymėjimo sąlygų keitimai (nacionalinė procedūra) – IA tipo keitimai (kokybiniai)

Sigita Žentelienė

+ 370 683 13 116

Registracijos pažymėjimo sąlygų keitimai (nacionalinė procedūra) – II tipo keitimai (kokybiniai, validacijos klausimai)

Guoda Radavičiūtė

[email protected]

Registracijos pažymėjimo sąlygų keitimai (nacionalinė procedūra) (klinikiniai)

Neringa Kalinauskaitė-Ivanauskienė

Sigita Žentelienė

+ 370 645 95 965


+ 370 683 13 116

Nereglamentiniai registracijos pažymėjimo sąlygų keitimai

Rūta Buckiūnaitė

+ 370 684 50 878

Baltijos šalių pakuotės

Rūta Buckiūnaitė

+ 370 684 50 878

Registracija (Savitarpio pripažinimo, decentralizuota procedūra ir kartotinė), Lietuva referencinės šalies vaidmenyje, bendrieji klausimai

Rūta Buckiūnaitė

+ 370 684 50 878

Registracijos pažymėjimų sąlygų keitimai (klinikiniai) (Savitarpio pripažinimo, decentralizuota ir kartotinė procedūra), nacionalinė fazė

Audronė Petrikienė

[email protected]

Registracijos pažymėjimų sąlygų keitimai (kokybiniai) (Savitarpio pripažinimo, decentralizuota ir kartotinė procedūra), nacionalinė fazė

Rūta Sadauskienė

+370 673 28537

Klausimai susiję su skelbiamais registracijos pažymėjimų sąlygų keitimų (Savitarpio pripažinimo,  decentralizuota ir kartotinė procedūra) patvirtinimus

Jolita Sudvajienė

+370 658 16889

Perregistracija, bendrieji klausimai

Simona Kurgonienė

[email protected]
 +370 656 05962

Registracija (Savitarpio pripažinimo, decentralizuota procedūra ir kartotinė), Lietuva pripažįstančios šalies vaidmenyje, bendrieji klausimai

 

 

Registracija, perregistracija, europinė fazė

 

 

Registracija, perregistracija, nacionalinė fazė

Audronė Petrikienė

[email protected]

+370 659 73743

Klausimai susiję su prašymais Lietuvai tapti referencine valstybe

Audronė Petrikienė

+370 659 73743

Klausimai susiję su Nulinės dienos procedūra (angl. „Day Zero“)

Rūta Buckiūnaitė

+370 684 50878

Paraiškos registruoti lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą, pirminė ekspertizė, detali ekspertizė Paraiškos pakeisti lygiagretaus importo leidimo sąlygas

Božena Kuntelija

 

+ 370 616 77 518

CPP sertifikatai

Aušrutė Dyrienė

+ 370 620 78 645

Informacija apie vaistus gyventojams

Virginija Špūraitė
Linas Mažeika

+ 370 800 73 568

Pranešimai apie nepageidaujamas reakcijas į vaistinį preparatą

Gintarė Gilaitė

+ 370 670 24 219

Pakuočių ženklinimo išimtys

Renata Tomaševič

+ 370 614 33 534

Reikalavimai vaistinių preparatų reklamai

Virginija Špūraitė,

+ 370 673 13 124

Vaistinių preparatų buvimas rinkoje

Linas Mažeika
Renata Tomaševič

+ 370 606 36 598
+ 370 614 33 534

Farmakologinis budrumas

Rita Dzetaveckienė,
Gintarė Gilaitė,


+ 370 670 24 219

Paraiškos leidimui atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą gauti  pateikimas, pirminis paraiškos validavimas

Arūnas Vaitkevičius,
Eglė Daniulevičiūtė

+ 370 673 13 235

Pranešimo apie esmines pataisas pateikimo tvarka

Arūnas Vaitkevičius,
Eglė Daniulevičiūtė

+ 370 673 13 235

Leidimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą atsiėmimas

Daina Juršytė

+ 370 673 14 083

Kiti klinikinių tyrimų klausimai

Eglė Daniulevičiūtė

+ 370 673 13 235

Narkotinių ir psichotropininų vaistų ir vaistinių medžiagų importo / eksporto leidimų išdavimo, ketvirtinių ir metinių importo / eksporto atskaitų rengimo,  apyvartos pranešimų teikimo, klausimais

Ramunė Grigaliūnienė,
Maura Olechnovič

+ 370 620 78 646

Dėl II sąrašo narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų bei vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, apyvartos ataskaitų teikimo

Ramunė Grigaliūnienė

+ 370 620 78 646

Dėl I sąrašo medžiagų, skirtų mokslo tyrimo tikslams, importo / įvežimo

Ramunė Grigaliūnienė

+ 370 620 78 646

Dėl veiklos su medžiagomis, įtrauktomis į kontroliuojamų medžiagų sąrašus, bei medžiagų priskyrimo I, II ar III sąrašams

Ramunė Grigaliūnienė

+ 370 620 78 646

Vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importas/įvežimas, eksportas/išvežimas

Ramunė Grigaliūnienė

+ 370 620 78 646

Apie narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų vežimą per Lietuvos Respublikos sieną

Ramunė Grigaliūnenė,
Maura Olechnovič

+ 370 620 78 646

Apie individualioms reikmėms vežamus per Lietuvos Respublikos sieną ir gaunamus (siunčiamus) paštu vaistus.

Ramunė Grigaliūnienė,
Viginija Špūraitė

+ 370 620 78 646

+ 370 800 73 560

Fizinių ir juridinių asmenų farmacinės veiklos licencijavimas bei Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) įrašymas į Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą

Auksė Dambrauskaitė,
Tadeušas Žvirinskis

+ 370 683 13 813

Sveikatos specialistų, t.y. vaistininkų ir vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų), spaudo numerio suteikimas

Auksė Dambrauskaitė,
Tadeušas Žvirinskis

+ 370 683 13 813

Asmenų įrašymas į Lietuvos Respublikoje registruotų veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų ir platintojų sąrašą

Auksė Dambrauskaitė,
Tadeušas Žvirinskis

+ 370 683 13 813

Asmenų įrašymas į Lietuvos Respublikoje registruotų vaistinių preparatų tarpininkų sąrašą

Auksė Dambrauskaitė,
Tadeušas Žvirinskis

+ 370 683 13 813

Leidimų, gaminti pažangios terapijos vaistinius preparatus konkretiems pacientams pagal gydytojo paskyrimą, išdavimas

Auksė Dambrauskaitė,
Tadeušas Žvirinskis

+ 370 683 13 813

Reikalavimai vaistinių preparatų pramoninei gamybai, jų importui iš trečiųjų šalių;
Vaistinių preparatų gera gamybos praktika (GGP);
Geros gamybos praktikos pažymėjimai ir jų išdavimas;
Reikalavimai veikliųjų medžiagų gamybai;
Veikliųjų medžiagų gera gamybos praktika

Rūta Minderytė,
Irena Vaketaitė,

+ 370 673 13 549
+ 370 673 13 548
 

Reikalavimai vaistinių preparatų didmeniniam platinimui;
Vaistinių preparatų gera platinimo praktika (GPP);
Geros platinimo praktikos pažymėjimai ir jų išdavimas

Irena Vaketaitė,
Algina Burnienė

+ 370 673 13 548
+ 370 673 13 549

Vida Kėvalienė

+ 370 683 13 438
Kaune

Reikalavimai veikliųjų medžiagų importui ir platinimui

Irena Vaketaitė

+ 370 673 13 548

Informacija apie Lietuvos ir kitų šalių vaistinių preparatų ir veikliųjų medžiagų gamintojus, importuotojus, platintojus (EudraGMDP database)

Vytautas Alseika

+ 370 620 83 819

Reikalavimai informuoti apie vaistinių preparatų įtariamus kokybės defektus

Algina Burnienė,
Irena Vaketaitė

+ 370 673 13 549
+ 370 673 13 548 

Vaistinių preparatų klinikinių tyrimų geros klinikinės praktikos (GKP) reikalavimų kontrolė

Ilona Ivanovienė

+ 370 670 91 503

Reikalavimai vaistinėms, gera vaistinių praktika (GVP);
Reikalavimai vaistinių preparatų laikymui asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
Reikalavimai narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų laikymui vaistinėse ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo ir išdavimo vaistinėse reikalavimai

Diana Leleckaitė,
Vilma Stakeliūnienė,
Inga Dokšienė

 +370 620 83 819 Vilniuje

Rasa Bylienė,
Aurelija Papečkienė,
Vida Kėvalienė,
Dovilija Eitmanavičiūtė

+ 370 683 13 438
Kaune

 

 

Oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimas kraujo vaistiniams preparatams ir imuniniams vaistiniams preparatams

Roma Mockutė

+ 370 673 13 172

Europos farmakopėjos bendrųjų skyrių, bendrinių straipsnių, vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų monografijų nuostatų taikymas  

Roma Mockutė

+ 370 673 13 172

Rinkoje esančių vaistinių preparatų kokybės tyrimai

Roma Mockutė

+ 370 673 13 172

Rinkoje esančių vaistinių preparatų  pakuotės ženklinimo ir / ar pakuotės lapelio vertinimas

Robertas Mikalauskas

+ 370 673 13 172

Vaistinių preparatų farmacinių formų, talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų, vartojimo būdų ir metodų standartiniai terminai

Robertas Mikalauskas

+ 370 673 13 172

Tarnyboje saugomų vaistinių preparatų bylų peržiūros klausimai 

Laimutė Šereikienė; 
Miroslav Andrusevič

+ 370 611 49 116

 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-26