Informacija apie vardines vakcinas ir vardinius kraujo preparatus

Tiekiamų Lietuvos Respublikos rinkai neregistruotų imuninių ir kraujo vaistinių preparatų sąrašas  

Šiame sąraše rasite informaciją apie imuninius ir kraujo vaistinius preparatus, kuriems, vadovaujantis Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ III-1 skyriaus „Specialieji neregistruotų imuninių ir kraujo vaistinių preparatų tiekimo reikalavimai“  reikalavimais, yra suteiktas patvirtinimas, kad numatomai tiekti imuninio ir (ar) kraujo vaistinio preparato serijai yra išduoti EEE serijos išleidimo pažymėjimas arba imuninio vaistinio preparato serijai PSO serijos išleidimo pažymėjimas ir yra imuninio vaistinio preparato gamintojo parengtas planuojamos įvežti serijos suvestinis gamybos ir kontrolės protokolas bei su VVKT suderintas centralizuotai perkamo neregistruoto imuninio ir (ar) kraujo vaistinio preparato pakuotės lapelio vertimas į lietuvių kalbą.  

 

Svarbu atminti!

Vakcinos, kaip ir visi vaistai, gali turėti  šalutinį poveikį. Būtina žinoti, jog kiekvienas pranešimas apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (NRV) į vakciną prisideda prie vakcinų saugumo. Visa informacija, gaunama apie pasireiškusias NRV, yra analizuojama ir vertinama. Jeigu Jums pasireiškė NRV, praneškite apie ją gydytojui arba VVKT, paskambinę nemokamu telefonu, numeriu 8 800 76568 arba tiesioginiai internetu užpildę šią formą.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-05