Informacija apie vykstančius tyrimus

Siekdama tobulinti leidimų atlikti klinikinius vaistinių preparatų tyrimus išdavimo tvarką bei informuoti visuomenę apie teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvoje vykdomus klinikinius vaistinių preparatų tyrimus, VVKT skelbia tokią informaciją: klinikinio tyrimo pavadinimą, klinikinio tyrimo protokolo numerį, EudraCT numerį, klinikinio tyrimo užsakovo pavadinimą, tyrimo centrų pavadinimus, pagrindinius tyrėjus, leidimo atlikti klinikinį tyrimą išdavimo datą, klinikinio tyrimo trukmę.

 

VVKT skelbia savo duomenų bazėje turimą informaciją, kuri paremta klinikinių tyrimų užsakovų atstovų teikiamais duomenimis. Informacija surūšiuota pagal leidimo išdavimo datą. Prašytume atkreipti dėmesį į tai, kad informacija skelbiama tik apie šiuo metu Lietuvoje vykdomus klinikinius tyrimus, taip pat kad ši informacija nuolat kinta, t.y., išduodami leidimai atlikti tyrimus naujuose tyrimų centruose, kai kuriuose centruose klinikinis tyrimas nepradedamas. Taip pat prašytume atkreipti dėmesį, kad nurodoma tyrimo trukmė yra orientacinė (numatyta prieš klinikinio tyrimo pradžią). Informaciją ketiname atnaujinti kas mėnesį.

 

Išsamią informaciją apie Europos Sąjungoje atliekamus klinikinius vaistinių preparatų tyrimus galima rasti ES klinikinių tyrimų registre.

 

Nuo 2012 m. kovo 26 d. ES klinikinių tyrimų registras pripažintas oficialiu Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) klinikinių tyrimų registru. Informacija apie ES ir kitose pasaulio valstybėse atliekamus klinikinius vaistinių preparatų tyrimus skelbiama PSO klinikinių tyrimų platformoje (WHO ICTRP).

 

Dėl skelbiamos informacijos patikslinimo prašytume kreiptis į VVKT Vaistų saugumo ir informacijos skyrių (tel. 8 673 13235).
     

Informacija apie vykstančius tyrimus Lietuvoje pagal Direktyvos 2001/20/EB reikalavimus / Information about ongoing trials in Lithuania under Directive 2001/20/EC (2024-02-23)

Informaciją apie klinikinius tyrimus, vykdomus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB rasite ES klinikinių tyrimų informacinėje sistemoje (CTIS).
 

Atnaujinimo data: 2024-02-23