Klinikinių tyrimų taryba

2020 m. rugsėjo 17 d. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnybos) viršininko įsakymu Nr. (1.4)1A-1236 sustabdyta Klinikinių tyrimų tarybos veikla ir patvirtinti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos mokslo tarybos (toliau – Mokslo taryba) nuostatai. Visą informaciją apie Mokslo tarybos veiklą galite rasti Tarnybos internetinėje svetainėje adresu: /index.php?2453155708 (Tarnybos pagrindiniame internetinės svetainės puslapyje skiltis „VVKT Mokslo taryba“).

 

Klinikinių tyrimų tarybos posėdžių protokolų archyvą (2018 m. - 2020 m.) galite rasti čia.

Klinikinių tyrimų tarybos posėdžių protokolų archyvą (2015 m. - 2017 m.) galite rasti čia.

Klinikinių tyrimų tarybos posėdžių protokolų archyvą (2011 m. - 2014 m.) galite rasti čia. 

Atnaujinimo data: 2023-10-17